Bodem

14 maart stemt de 1e Kamer over invoering Omgevingswet

donderdag 9 maart 2023

Op 28 februari vond er een presentatie plaats van de stand van zaken van het DSO door de programma organisatie Aan de slag met de Omgevingswet. Het waren twee presentaties: een over de aansluiting op het DSO alsmede de invoering van de Omgevingswet en één over de zogenaamde staalkaarten. Dat zijn de conceptregels die in het omgevingsplan zijn op te nemen.

Raad van State en 1e Kamer

Recent heeft de Raad van State een ongevraagd advies uitgebracht over de voortgang van de implementatie van de omgevingswet. Daarin is opgenomen dat in de Omgevingsplannen nog onvoldoende geborgd is de historie van vergunningen (wordt tijdreizen genoemd). Op zichzelf is dat voor bodem wel een issue; hoe vaak verandert een vergunning niet?

Op 7 maart heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over de invoering van de Omgevingswet. Wat opvalt is dat de meeste vragen eigenlijk nauwelijks de werking van het DSO betreffen. Het gaat om extra maatregelen zoals in verband met stikstof, de mogelijke schade die uit de invoering voortvloeit bij het Rijk te leggen, en alle websites op orde te hebben voor de invoeringsdatum. Op 14 maart zal de Eerste kamer stemmen over een aantal moties en over de invoeringsdatum.

Staalkaarten

De geïntegreerde staalkaarten geven de inrichting van een omgevingsplan. De laatste versie dateert van augustus 2022. Daarin zitten ook de regels. Interessant is dat bodem 174 keer voor komt. De opbouw van de regels is geordend naar activiteiten. Veel onderwerpen komen terug. We noemen er een paar:

  • Omgevingswaarden bodem vaststellen;
  • Graven in het openbaargebied;
  • Bodemgevoelige gebouwen bouwen;
  • Lozen van gezuiverd afvalwater.

Op verschillende andere punten komt bodem terug, zoals de zorgplicht in verband met de bodem of beoordelingsregels.

Vervolg stappen

De regels geven eerder een omschrijving van wat er geregeld moet worden in het omgevingsplan, dan juridische handvaten. De gebruiker van de staalkaart moet zelf nog de juridische regels formuleren. Daarvoor zouden de regels van bodembeheer in de toekomst gebruikt kunnen worden. Daar is overigens de afgelopen jaar niet veel aan gewijzigd. Of het nu overal goed gaat is de vraag.

De VNG is overigens bezig om gemeenten ook nog te helpen om deze vertaalslag te maken. Daar zijn ontwikkelpaden voor op gesteld. Het lijkt verstandig hier als bodemprofessional op aan te sluiten.