Bodem

Bodem in de Omgevingswet dag 2

Wanneer? 
maandag 8 november 2021
woensdag 30 maart 2022
maandag 7 november 2022
Waar? 
Gouda
Investering? 

€ 1.150.- (2dg)

Inhoud

Veranderende rollen onder de Omgevingswet; de praktijk

De Omgevingswet komt eraan! Weliswaar uitgesteld, maar zeker niet afgesteld. Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend wijzigen. Dat betekent niet alleen grote veranderingen voor de praktijk, maar ook een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven.

Op dag 1 hebben we al geoefend en gewerkt met de Omgevingswet. In deze masterclass gaan we dat verder specificeren. Hoe verandert jouw rol door de Omgevingswet? Hoe werk je met de verschillende instrumenten? Na deze masterclass ben je helemaal klaargestoomd voor de Omgevingswet en kun jij deze toepassen in concrete situaties. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

 1. Integraal werken, niet alleen in processen maar ook fysiek: hoe maak je de slag naar een integrale benadering?
 2. Welke kennis, houding en vaardigheden vergt integraal werken?
 3. Minder voorschriften, meer algemene regels: minder noodzaak voor bodemonderzoek
 4. Vertaling van uitgangspunten naar omgevingsplan met planregels en beleidsregels
 5. Rol en functie van medewerker bodem als het gaat om de nieuwe plannen
 6. Andere manier van denken, werken en organiseren voor medewerker bodem als het gaat om handhaven

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Samenwerking: hoe kunnen gemeenten met betrekking tot de bodem samenwerken met waterschappen, bedrijven, bewoners en andere gemeenten
 2. Welke bijdrage kan (of moet?) worden verwacht van de medewerker bodem in de omgevingsvisie en plannen om bodembelangen veilig te stellen
 3. Toetsen voor een programma en  als monitoring niet leidt tot de gewenste omgevingswaarde
 4. OPDRACHT: Beschrijf een paragraaf voor een visie en maak concept regels. Daarbij moet je keuzes maken tussen dilemma’s en moet je weten hoe je andere moet bijschakelen

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken
 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Leerdoelen

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je kunt de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, omgevingswaarde en monitoring toepassen
 • Je ziet bestuurlijke verhoudingen, belangen en verantwoordelijkheden van de gemeente, provincie en andere stakeholders, alsmede mogelijkheden om hier op in te spelen met het juridisch/beleidsmatig instrumentarium als het gaat om bodem
 • Je weet wanneer te adviseren op beleidsniveau (omgevingsvisie, programma en omgevingswaarde).
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging)
 • Je ziet de mogelijkheden tot samenwerken met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven
 • Je kunt het wettelijk kader toepassen in jouw werk

Investering

De investering Bodem in de Omgevingswet (2dg) bedraagt € 1150,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.