Peter Rood

Functie 
Adviseur overheden
Organisatie 
CV 

Ik studeerde planologie en milieukunde aan de Hogeschool Utrecht met als afstudeeronderwerp de cluster aanpak van bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen. Na een afgeronde studie milieuwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen ben ik mijn werkzame carriere gestart bij K + V organisatie advies om voor de BSB (bodemsanering bedrijfsterreinen) het bedrijfsleven te adviseren over verontreinigde bedrijfsterreinen.

Bij RoyalHaskoningDHV ontwikkelde ik mij tot thematrekker gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwaterbeheer. Voor diverse overheden met name bij gemeenten heb ik als projectleider en procesmanager diverse gebiedsgerichte aanpakken begeleid en geimplementeerd.

Sinds 2015 ben ik zelfstandig adviseur en word o.a. ingehuurd als procesmanager en projectleider door de gemeente Woerden, de provincie NoordHolland, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Utrecht. Verbindende schakel tussen deze projecten is bodem en grondwaterbeheer in een complexe omgeving waarbij meerdere thema’s in de ondergrond een rol spelen. Daarin betrek ik stakeholders zoals waterschap, drinkwaterbedrijven, provincies en marktpartijen die een belang hebben in de ondergrond. In deze projecten komen diverse nieuwe beleidsontwikkelingen en het inspelen op de omgevingswet aan de orde.

Meest typerende competenties zijn het overbengen van enthousiasme en passie voor het vak, samenwerkend vermogen, overzicht houden procesbewaking, creativiteit en organiserend vermogen.