Arthur de Groof

Functie 
Senior Beleidsmedewerker
CV 

Arthur de Groof studeerde in 1988 af in de fysische geografie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie bodemchemie. Na een jaar of zeven van voornamelijk nader bodemonderzoek bij CSO betrad hij de wereld van beleidsondersteunend onderzoek en kwaliteitsborging. Sindsdien heeft hij zich, eerst bij Oranjewoud en vanaf 2000 bij Grondmij/Sweco, ontwikkeld in de milieusector, met een focus op aan bodem gerelateerde onderwerpen.

Via een jarenlange detachering bij SIKB heeft Arthur veel ervaring opgebouwd in project- en programmamanagement. Hij is gewend om te werken in omgevingen met veel belanghebbende publieke en private partijen. In die tijd heeft hij zijn blik verruimd naar onder meer bodemenergie, mechanisch boren en sleufloze technieken. Verder heeft hij veel beleidsondersteunend onderzoek gedaan in relatie tot de grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. Steeds meer speelde de Omgevingswet daarbij een belangrijke rol. Sinds 1 juni 2023 werkt Arthur als senior beleidsmedewerker bij het Directoraat-Generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Arthur werkt vanuit het uitgangspunt bruggen bouwen, waarbij hij in de eerste plaats zijn gevoel voor verhoudingen, zowel op het persoonlijke als op het institutionele niveau, inzet. Hij kan daarbij terugvallen op een brede en actuele vakinhoudelijke kennis over de boven- en ondergrond, waarin het accent ligt bij bodemonderzoek, bodemsanering en bodemenergie. Arthur weet zich hierbij ondersteund door een brede belangstelling voor en ervaring met procesmatige en procedurele trajecten met publieke en private organisaties.