Bodem

Bodem in de Omgevingswet dag 1

Wanneer? 
maandag 1 november 2021
woensdag 23 maart 2022
Waar? 
Gouda
Investering? 

€ 1.150.- (2dg)

Inhoud

Dag 1: Inleiding Omgevingswet: veranderingen van bestaande taken

De Omgevingswet komt eraan! Weliswaar uitgesteld, maar zeker niet afgesteld. Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend wijzigen. Dat betekent niet alleen grote veranderingen voor de praktijk, maar ook een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven.

In deze module worden de hoofdlijnen van Omgevingswet – maar vooral de praktische uitwerking - toegelicht. Theorie wordt afgewisseld met individuele en groepsopdrachten waarin je de Omgevingswet gelijk leert toepassen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor jouw werkzaamheden. En natuurlijk in het bijzonder: wat betekent dit voor de kwaliteit van de bodem? Bijvoorbeeld als het gaat om het opruimen en tegengaan van verontreiniging, bodemdaling en verzilting.

Wat is nieuw?

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar we zien accentverschuivingen in de aanpak:

 • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
 • Van saneren om milieu hygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
 • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
 • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
 • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

Ook vraagt de Omgevingswet om een andere manier van zoeken in het wettelijk kader. Hier gaan we uitgebreid op in tijdens deze twee masterclasses.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

 1. Belangrijkste bestaande wet- en regelgeving en beleid op een rij
 2. Omgevingswet, Aanvullingswet bodem, Aanvullingsbesluit en Regels in volgelvlucht;
 3. Instrumenten: Omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning, programma en omgevingswaarde
 4. Verschuiving van sanering van een geval van bodemverontreiniging naar integraal gebiedsgericht beheer van de leefomgeving en regulering van activiteiten
 5. Digitale, interactieve toets over ochtendgedeelte

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. OPDRACHT: Zoeken onder de Omgevingswet waar de nieuwe regels staan
 2. Verschuiving van sanering om milieu-hygiënische reden naar integrale afweging op lokaal niveau
 3. Verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte
 4. OPDRACHT: Plan van aanpak en adviesrapportage

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken
 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Leerdoelen

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk
 • Je kent de veranderingen in het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk
 • Je kent het BAL, BkL en overige relevante regelgeving op hoofdlijnen
 • Je weet wie het bevoegd gezag is als het gaat om verschillende bodemvraagstukken
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet
 • Je kan de Omgevingswet toepassen op concrete situaties

 

Investering

De investering Bodem in de Omgevingswet (2dg) bedraagt € 1150,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.