Bodem

Bodem in de Omgevingswet dag 2; kansen voor beleid en advies

Wanneer? 
maandag 7 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 29 september 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

De investering Bodem in de Omgevingswet dag 2 bedraagt € 695,-

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Inhoud

Bodem in de Omgevingswet: kansen voor beleid en advies

De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 een feit. Het is zeker de kans om het bodembeleid en advies vorm te geven. Het gaat veel meer om een integrale benadering op alle vlakken:

 • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
 • Van saneren om milieu hygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
 • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
 • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
 • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

Kortom; volop kansen voor beleid en advies. In deze masterclass gaan we een aantal van dit soort vraagstukken aanpakken. Bijvoorbeeld hoe je bodem beleid in de regels van het omgevingsplan krijgt. Dat doen we mede in verband met een aantal casussen in het historische havengebied M4H in Rotterdam, waar van alles aan de hand is en beleid voor het landelijk gebied van een dorp.

Programma

9.30 uur: start

 1. Pijlers van het bodembeleid: beschermen, toedelen en beheren  
 2. Minder voorschriften, meer algemene regels en andere regels
 3. Gebiedsgerichte aanpak
 4. Vertaling bodembeleid naar omgevingsplan met planregels en beleidsregels
 5. Diverse verdiepende casussen 

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Integraal werken: vergunning voor de fysieke leefomgeving
 2. Samenwerken met waterschappen, provincie en gemeenten
 3. Oefenen met plan van aanpak nieuw bodem beleid
 4. Oefenen met een advies voor nieuw bodembeleid
 5. Optioneel: verwerken van beleid in een omgevingsvisie en omgevingsplan

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers
 • Bodemadviseurs
 • Beleidsadviseurs bodem bij de gemeente, provincie en waterschappen
 • Juristen gespecialiseerd in bodem
 • Planologen
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem
 • Vergunningverleners
 • Handhavers

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk
 • Je kent de veranderingen in het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk
 • Je weet hoe je om moet gaan met de verschuiving van vergunning naar zorgplicht
 • Je kent het BAL, BkL en overige relevante regelgeving op hoofdlijnen
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet
 • Je weet wanneer sprake is van overgangsrecht en nieuwrecht
 • Je kan de Omgevingswet toepassen op concrete situaties

Investering

De investering Bodem in de Omgevingswet dag 2 bedraagt € 695,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan veelal worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.