Bodem

Bodem in de Omgevingswet dag 1, verandering voor VTH-taken

Wanneer? 
maandag 30 september 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 22 september 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

De investering Bodem in de Omgevingswet dag 1 bedraagt € 695,-

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Inhoud

Dag 1: Inleiding Omgevingswet: veranderingen voor VTH-taken

De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 een feit. Het bodembeschermingsrecht is met de komst van de Omgevingswet ingrijpend gewijzigd. Dat betekent niet alleen grote veranderingen voor de praktijk, maar ook een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven.

In deze module worden de hoofdlijnen van Omgevingswet, maar vooral de uitwerking voor de VTH-praktijk toegelicht. Theorie wordt afgewisseld met individuele en groepsopdrachten waarin je de Omgevingswet gelijk leert toepassen. Die gaan over veel voorkomende en nieuwe situaties. Het deel van het programma dat gaat over de verandering van de VTH-taken voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.3 van de VNG.

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar in de uitvoering van VTH-taken verandert er wel het nodige:

 • Wbb en Bbk vervallen, waar zijn de regels gebleven?
 • Andere structurering wetgeving;… andere werkwijze van taken.
 • Wat valt wel en niet onder overgangsrecht?
 • Wat betekenen de nieuwe begrippen als bodemgevoelig gebouw, toevalsvondst?
 • Minder vergunning, meer  zorgplicht; welke nieuwe handhavingsvraagstukken brengt dat mee?
 • Implicatie van bestuurlijke afwegingsruimte voor VTH-taken.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de masterclass bodem onder de omgevingswet: veranderingen van VTH-taken, leer je het.

Programma

9.30 uur: start

 1. Kort: belangrijkste bestaande wet- en regelgeving en beleid op een rij.
 2. MBA’s graven, saneren, grond- en baggerspecie, grondbanken en open energiesystemen.
 3. Wat verandert er in de procedures?
 4. Overgangsrecht; Bruidsschat, Bbk, Aanvullingswet bodem etc.
 5. Veelvuldig voorkomende casussen met het geleerde in de ochtend.
 6. Terugblik: wat betekent dit voor de  VTH-taken?

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Nazorg en zorgplichten onder de Omgevingswet.
 2. Handhaving, boetes, en strafrecht.
 3. Specifiek casus handhaving.
 4. Grondwater, waterbodems, risicotoolbox water en wateronttrekking.
 5. Casussen voor grondwater.
 6. Bestuurlijke afwegingsruimte.
 7. Casus bestuurlijke afwegingsruimte.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

 • Vergunningverleners
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Bodemadviseurs
 • Juristen gespecialiseerd in bodem
 • Beleidsadviseurs bodem bij de gemeente, provincie en waterschappen
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk
 • Je kent de veranderingen in het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk
 • Je weet hoe je om moet gaan met de verschuiving van vergunning naar zorgplicht
 • Je kent het BAL, BkL en overige relevante regelgeving op hoofdlijnen
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet
 • Je weet wanneer sprake is van overgangsrecht en nieuwrecht
 • Je kan de Omgevingswet toepassen op concrete situaties

Investering

De investering Bodem in de Omgevingswet dag 1 bedraagt € 695,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan veelal worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.