Duurzame gebiedsontwikkeling
Woningcorporaties

Strengere eisen dan BENG op komst; ook bij renovatie

dinsdag 9 mei 2023

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in nieuwbouwprojecten. De maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord op Europees en nationaal niveau om duurzaamheid te verhogen, werken echter ook door in renovatie. De nieuwe Omgevingswet verpakt dat nog eens anders.

Europa: Renovatiegolf

Deze strengere eisen bij renovatie zijn onderdeel van de Europese aanpak. De Europese Commissie bereidt namelijk een wijziging voor van de EU-Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).   Eerder leidde deze richtlijn al tot de BENG-eisen. Een opvolger van BENG – maar vooral voor bestaande bouw – is dus in voorbereiding. Het gaat dan om de Renovation Wave,[1]  die de bestaande gebouwen sneller energiezuiniger wil maken en wil renoveren.

Nederland: Renovatiestrategie

Nederland had al in 2020 de Lange Termijn Renovatiestrategie[2] opgesteld met onder meer een wijkgerichte aanpak.  Sinds 1 februari 2022 bestaat de wettelijke plicht om bij een renovatie van vastgoed te voorzien in hernieuwbare energie. Denk aan zonnepanelen, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. De eis is opgenomen in art. 5.6, lid 5 en 6 Bouwbesluit. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet staat deze verplichting in art. 5.20, lid 6 en 7 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)[3]. Onder het Bbl is dus aan energiezuinigheid het opwekken van hernieuwbare energie toegevoegd.

BZK: Leidraad

Voor de opwekking van hernieuwbare energie heeft BZK speciaal een Leidraad opgesteld[4]. Het gaat om de ‘Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’. Er zijn twee voorwaarden om de nieuwe eis van kracht te laten zijn, namelijk:

- er moet sprake zijn van een bouwkundige ingreep, die meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwt of verandert. Een voorbeeld is een dak, dat volledig wordt opengelegd en vernieuwd;

- een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of -koeling wordt geplaatst, gedeeltelijk vernieuwd of veranderd of vergroot.

In de bovengenoemde Leidraad staat onder meer een stappenplan om te bepalen of er een verplichting is om hernieuwbare energie onderdeel te laten worden van de renovatie en zo ja, hoe daaraan voldaan kan worden. De Leidraad geeft ook meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt.

Conclusie

Kortom: renovatie gaat meer aandacht krijgen als het gaat om wettelijke kaders. Het wordt er niet eenvoudiger op, maar waarschijnlijk wel beter.

 


[1] Tekst Renovation Wave:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662

[2] Lange Termijn Renovatiestrategie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/06/lange-termijn-renovatiestrategie-op-weg-naar-een-co2-arme-gebouwde-omgeving

[3] Tekst: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/besluit-bouwwerken-leefomgeving/

[4] Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2021/12/02/leidraad-eis-hernieuwbare-energie-bij-ingrijpende-renovatie