Woningcorporaties

Nog hogere verwachtingen van Corporaties op het gebied van duurzaamheid; nu De Jonge meer vraagt!

donderdag 9 juni 2022

Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen met een energielabel E, F of G meer verhuren. Het gaat in totaal om zo’n 580.000 woningen die over zo’n laag energielabel beschikken.

Om de woningen te verduurzamen wil het kabinet verhuurders verplichten om te investeren in isolatiemaatregelen zoals vloer-, dak- en gevelisolatie en het vervangen van enkelglas door dubbelglas of tripleglas. Dit is een onderdeel van de verduurzamingsplannen[1] waarmee minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ervoor zorgen dat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt.

Financiering

In de plannen heeft het kabinet naar eigen zeggen speciale aandacht voor mensen “met een kleine portemonnee”. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren. Zo wil het kabinet de voorwaarden verbeteren om mee te kunnen doen via energiebespaarleningen en -hypotheken via het warmtefonds. Deze zijn ook voor mensen die niet of beperkt kunnen lenen, zodat zij toch geld kunnen krijgen om de woning te verduurzamen zonder dat zij te veel betalen of met een restschuld blijven zitten.

Hoe de verduurzaming betaald gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. De minister geeft aan dat het afschaffen van de verhuurdersheffing ruimte biedt voor veel investeringsmiddelen voor sociale huurwoningen, namelijk zo’n 5 miljard extra investeringsruimte tot 2025. Dit geld kunnen ze besteden aan nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid.

Verduurzaming efficiënter maken

Verder wil het kabinet dat er innovatiever en duurzamer gebouwd en verbouwd gaat worden. Door de bouwsector te helpen om de kosten te verlagen, de productiviteit te verhogen en verduurzaming zo efficiënter te maken. Om dit mogelijk te maken, gaat het kabinet innovatieve bouwmethoden en technieken en een betere samenwerking binnen de sector stimuleren. Daarbij doet het kabinet ook appèl op de bouwsector om meer natuurinclusief, emissievrij en circulair te gaan werken. Voor een betere betaalbare energietransitie is het van belang dat de kosten omlaag gaan en de arbeidsproductiviteit omhoog, zodat verduurzaming efficiënter wordt en minder ‘gedoe’ oplevert volgens de plannen van minister De Jonge.

Haalbaarheid

Vereniging van woningcorporaties Aedes[2] steunt de verduurzamingsplannen van minister De Jonge om zo de CO2-uitstoot terug te dringen, maar vraagt zich af of de plannen haalbaar zijn. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: “Voor een versnelling hebben we alle partijen nodig, van gemeente tot installateur. En er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn. Zo kun je niet versnellen als er niet genoeg hybride warmtepompen zijn, maar ook niet bij een gebrek aan installateurs.”

Kritiek

De Woonbond[3] is blij met de plannen van de minister, maar heeft ook kritiek. De Nederlandse vereniging voor huurders mist namelijk een dwingende aanpak op korte termijn voor het verduurzamen van slechte huurwoningen in de verduurzamingsplannen. Zo gaf Woonbond-directeur Zeno Winkels aan dat huurders in slecht geïsoleerde woningen maandelijks te maken hebben met een torenhoge energierekening en voor hen is 2030 nog erg ver weg.

Rol duurzaamheid in gunning

Vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland[4] is enthousiast over de plannen van de minister en vindt vooral de programma-aanpak veelbelovend. Edgar van Niekerk, programmamanager energietransitie Bouwend Nederland: “Het is wel van belang van zwaarder wordt gegund op duurzaamheid, zodat bedrijven zich hierop kunnen onderscheiden. We zien nu dat in slechts 37 procent van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol speelt in de gunning.”

 


[1] https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/nieuws/2022/06/01/duurzaam-wonen-voor-iedereen

[2] https://aedes.nl/verduurzaming/reactie-aedes-op-verduurzamingsplannen-kabinet-steun-voor-ambities-maar-vraagtekens

[3] https://www.woonbond.nl/nieuws/strengere-aanpak-huurhuizen-slecht-label-nodig

[4] https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/27096/verduurzamingsplannen-de-jonge-geven-bouwsector-handelingsperspectief