Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

7 gemiste kansen in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV 2023

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 9 januari 2024

Mede naar aanleiding van het ingaan van de Omgevingswet per 1-1-2024 verscheen op 5 december 2023 de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) van de commissie BBV. 

Overgangsrecht bodem: een aantal aandachtpunten

Bodem
dinsdag 9 januari 2024

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) heeft heel wat voeten in de aarde gekregen. Maar sinds 1 januari is het zo ver. De gevolgen van deze wet zijn tot op de bodem uitgezocht. Letterlijk zelfs.

Welke nota grondbeleid past bij jouw situatie?

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 9 januari 2024

Eind 2023 is er een flink aantal nota’s grondbeleid verschenen. In de meeste gevallen is de komst van de Omgevingswet de oorzaak. In alle gevallen wordt de financiële bijdrage genoemd.

Uitbreiding Rotterdamwet: wat mogen we er van verwachten bij kabinetsvorming?

Woningcorporaties
maandag 8 januari 2024

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) of ‘Rotterdamwet’ bevat drie maatregelen die gemeenten kunnen inzetten voor selectieve woningtoewijzing.

Wet versterking regie op de volkshuisvesting: juridische gevolgen woonzorgvisie niet mis

Woningcorporaties
maandag 8 januari 2024

Veel woningcorporaties en gemeenten zijn al bezig met het maken van woonzorgvisies. Met de komst van de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) hangen er ook daadwerkelijk juridische consequenties aan.

Notitie Grondbeleid van de commissie BBV 2023: 10 verschillen met 2019

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 19 december 2023

Op 5 december verscheen de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) van de commissie BBV. Dit mede naar aanleiding van het ingaan van de Omgevingswet per 1-1-2024.  

Hoeveel hoger is de verkoopprijs van een circulaire woning?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Heeft een circulaire ontwikkelde woning een meerwaarde voor een consument? Het antwoord is er. We hebben als Scobe een aantal verkoopbrochures van circulaire projecten vergeleken met lineaire projecten.

De circulaire coöperatie voor ketensamenwerking: kansen en bedreigingen

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Om een circulaire keten te realiseren moeten de verschillende schakels in de keten met elkaar samenwerken. Hiervoor kan een coöperatie worden opgezet. In deze bijdrage bespreken we de voor- en de nadelen van deze constructie.

Herontwikkeling: enkele strategieën

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 december 2023

Verslechtering van de grondexploitaties dreigt als gevolg van terugvallende bouwproductie. Dit ondanks een woningnood. Planeconomie zal ook zijn steentje bij moeten dragen om de schade te beperken.

Het woningbouwprogramma van de PVV versus de Woningcorporatie

Woningcorporaties
dinsdag 5 december 2023

Nu de PVV de grootste partij is geworden, is er een reële kans dat deze in de regering komt. Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de woningcorporatie, uitgaande van het partijprogramma?

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!