Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Wees als ambtenaar alert op termijn van voorkeursrecht

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 oktober 2023

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG) verplicht eigenaren om een perceel, waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden.

Circulaire ketensamenwerking voor corporaties

Woningcorporaties
dinsdag 3 oktober 2023

Deze vorm van samenwerking bevordert het werken aan circulair bouwen. Opgedane kennis kan je als organisatie dan delen met andere collega-corporaties.

Kamer neemt motie aan voor afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

Woningcorporaties
dinsdag 3 oktober 2023

Eind september nam de Tweede Kamer een motie aan die er voor moet zorgen dat woningbouwcorporaties worden vrijgesteld van winstbelasting.

Kamer neemt motie aan voor afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 oktober 2023

Eind september nam de Tweede Kamer een motie aan die er voor moet zorgen dat woningbouwcorporaties worden vrijgesteld van winstbelasting.

Longread: Hoe maak je als gemeente de Nota bodembeheer Omgevingswet-proof?

Bodem
dinsdag 3 oktober 2023

Een vraag die nog al eens wordt gesteld in 'gemeenteland'. Het is belangrijk om bij de voorbereiding op het overzetten van het lokale beleid tijdig voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 januari 2024 te anticiperen.

Tips voor verkrijgen betaalbare locaties en versnellen van ontwikkeling

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Gebrek aan locaties maar ook snelheid in processen beperken corporaties in het bouwen van voldoende sociale woningen. In dit artikel delen we een aantal ideeën om hier verandering in te brengen.

Controversieel verklaren wetten Volkshuisvesting en wat de gemeente toch kan doen

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Deze week bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard. Voor de Volkshuisvesting heeft de Commissie onlangs alvast besloten om dit niet te doen om moverende redenen.

Wijziging rekenmodel plankostenscan: we worden er niet vet van

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Op 22 augustus stuurde de VNG een bericht de wereld in dat er een fout was geslopen in het rekenmodel behorende bij de berekeningen plankosten exploita

Overschrijding redelijke termijn uitspraak RvS exploitatieplan: Staat moet betalen

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Kennemerland Beheer heeft beroep aangetekend tegen het gewijzigd vastgestelde Exploitatieplan Veldpost in Badhoevedorp.

Tegenvallend stikstofonderzoek WUR; gebiedsgericht werken wordt alleen maar relevanter

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 september 2023

Onlangs heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat de brief van stikstofminister Van der Wal over de nieuwe kritische depositiewaarden (KDW) verder wordt behandeld.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!