Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Najaar 2023: Nationaal Juridisch kader voor klimaatadaptief bouwen en inrichting

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 6 april 2023

De regering stuurde op 23 maart een Kamerbrief over de landelijke maatlat en groennorm.*1 De regering wil “standaard klimaatbestendig” inrichten. Dit heeft zowel invloed op de keuze van de bouwlocatie als de wijze van inrichten van het gebied.

Interview met Ruben Bour: ESG waarderen van grond en gebouwen

Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 5 april 2023

Scobe Academy organiseert de masterclass ''ESG waarderen van grond en gebouwen''.  Als voorbereiding op deze dag interviewden we Ruben Bour, Sustainability Consu

Interview met Marc van Bemmel van Orvion: Veel toekomst voor NGS bij bodemsanering

Bodem
donderdag 30 maart 2023

‘’Wat ik probeer uit te dragen is dat we als samenleving zoveel mogelijk gebruik moeten maken van biologische technieken om bodemproblemen op te lossen. Dit kan niet altijd, maar er zijn veel situaties waarin dat wel kan.

Het Vijfde Dorp: bouwen voor het water of het hoofd boven water houden?

Bodem
donderdag 30 maart 2023

Call-in

Interview met Erik Martens: Reasult is goed voor sturing en management

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 28 maart 2023

Scobe Academy organiseert de Dag van de Grondexploitatiesystemen.

Hoe denkt de BBB over voorzieningen?

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 28 maart 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is op 15 maart de BBB de grootste partij geworden. Je zou denken dat dit qua onderwerpen een aardverschuiving betekent.

Problemen met flexwoningen: enkele actuele aandachtspunten

Woningcorporaties
donderdag 23 maart 2023

De inzet van het Rijk is om dit jaar 15.000 flexwoningen te bouwen.*1 Deze vraag maken overheid en woningbouwcorporaties steeds creatiever. Voor spoedzoekers bouwen corporaties bijvoorbeeld modulaire woningen of ‘tiny houses’.

Actievere rol woningcorporaties op de grondmarkt, maar zonder de gemeente lukt het niet

Woningcorporaties
donderdag 23 maart 2023

Sinds 2015 mag een corporatie alleen grond aankopen als er een woonbestemming ligt en er binnen vijf jaar gebouwd wordt. De Tweede Kamer wil die inperking binnenkort afschaffen.

Interview Gijs van den Boomen: Omgevingsdienst en Waterschap, kom in beweging!

Bodem
dinsdag 21 maart 2023

Enige tijd geleden kwam de minister van Infrastructuur en Waterstaat met de Kamerbrief Water en bodem sturend. Wij vroegen Gijs van den Boomen, creatief directeur KuiperCompagnons, hoe hij tegen deze brief aankijkt.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor BBB?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 16 maart 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is op 15 maart de BBB de grootste partij geworden. Je zou denken dat dit qua onderwerpen een aardverschuiving betekent.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!