Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Problemen inbrengwaarde WOZ niet-woningen

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 17 augustus 2023

Artikel 15.5 van het Omgevingsbesluit geeft aan dat de inbrengwaarde in het geval van kostenverhaal kan zijn gebaseerd op een taxatie of op de WOZ-waarde. De tweede is veel goedkoper (dit kan oplopen tot een factor 10).

Wijziging Regeling bodemkwaliteit 1 juli 2023 (actualisatie normdocumenten)

Bodem
donderdag 6 juli 2023

Op 28 juni 2023 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst.

Hoogleraren Korthals Altes en Van der Krabben leggen verschillende accenten bij brief van De Jonge over modernisering van het grondbeleid

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 6 juli 2023

Op 19 juni heeft Minister de Jonge de kamer geïnformeerd over zijn voornemen het grondbeleid te moderniseren

Modernisering grondbeleid en bodem en water sturend

Bodem
donderdag 6 juli 2023

Martijn van Gelderen pleit in het tijdschrift Bodem in het artikel “Bouwen op goede gronden” van juni 2023 dat we ook vanuit de gebiedsontwikkeling op de plekken moeten bouwen die het minste verstoren.

Nieuwe manier berekenen CPI heeft forse impact op overeenkomsten en grondexploitaties

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 6 juli 2023

In juni van dit jaar kwam het CBS met een nieuwe methode om de consumentenprijsindex (CPI) te bepalen. Veel contracten in de vastgoedsector hangen af van de CPI.

Volkshuisvestingsfonds: € 600 miljoen voor kwetsbare gebieden

Woningcorporaties
donderdag 29 juni 2023

Woningcorporaties doen veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Desondanks gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe.

Nieuwe woningen in Zelhem: Vervanging en uitbreiding in de Oranjewijk

Woningcorporaties
donderdag 29 juni 2023

ProWonen viert opnieuw een mooi moment in Zelhem, waar ze 32 woningen vervangen door 38 nieuwe woningen vanwege de grote vraag naar woningen in de Oranjewijk.

Minister de Jonge: modernisering van het grondbeleid: gevolgen voor corporaties

Woningcorporaties
donderdag 29 juni 2023

Op 19 juni heeft Minister de Jonge de kamer geïnformeerd over zijn voornemen het grondbeleid te moderniseren, om sneller te kunnen bouwen tegen een lagere grondprijs. Dit is goed nieuws voor woningcorporaties.

Stikstof aanpak nogmaals, na klappen Landbouwakkoord

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 22 juni 2023

Nu er beweging in het stikstof debat lijkt, door het vrijgeven van de gelden voor de circa 3.000 piekbelasters, had het Landbouwakkkoord moeten helpen om de hele stikstof problematiek integraal aan te pakken. Dat is nu even niet aan de orde.

Van de redactie: te kort energieplanologen hoe op te vangen?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 22 juni 2023

Op 13 juni kopte blad “Stadszaken’ dat er een chronisch gebrek is aan planologen die de energietransitie vorm kunnen geven. Stadszaken heeft het over energieplanologen. Ook wij van Scobe vangen dit op.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!