Planeconomie & Vastgoedrecht

Allereerste eindafrekening exploitatieplan met financiële bijdrage

donderdag 22 april 2021

Een gemeente in midden Nederland heeft de allereerste grootschalige eindafrekening voor een exploitatieplan met financiële bijdrage gemaakt. Dat is bijzonder! Wat kunnen wij leren van deze mijlpaal? En hoe zag het proces er uit? Scobe zocht het uit.

Deze eindafrekening is gedaan op het moment dat 90% van de kosten is gemaakt. Dat is in dit geval  bijna 10 jaar na de eerste betalingen. Het gaat het om enkele honderden woningen waarvoor een financiële bijdrage is gevraagd aan kopers en ontwikkelaars op grond van het exploitatieplan. Bij de eindafrekening wordt gekeken of de vergunninghouders recht hebben op een retourbetaling van een deel van hun reeds betaalde financiële bijdrage. Dit kan echter alleen als het daadwerkelijke bedrag meer dan 5 procent afwijkt.

Hoe aantrekkelijk een retourbetaling ook klinkt, hoe zorg je dat de vergunninghouders ervan op de hoogte zijn dat de 90% is bereikt? En weten dat het moment van het aanvragen van een retourbetaling is aangebroken? Hoe richt je dit proces in?

B&W heeft een eindafrekening vastgesteld. Die bestaat uit drie delen:

  • Een berekening die gelijk is aan een exploitatieplan met een actueel overzicht van de kosten. 
  • Een overzicht van gewichten van bijdragen voor woningen die op verschillende momenten een bijdrage hebben gedaan.
  • Een lijst met verschillen tussen de meest actuele bijdrage en wat men had moeten betalen als het oorspronkelijke plan exact was uitgevoerd minus de 5% die de gemeente mag houden.  

In een openbare, lokale krant is een aankondiging gedaan van het besluit van B&W. Daarnaast zijn de houders van de vergunningen geïnformeerd om hun aanvraag in te dienen - dit ter beheersing van het proces. Elke week een nieuwe aanvraag is moeilijker te hanteren.

Ondertussen zijn er ook daadwerkelijk verzoeken voor een retourbetaling binnen gekomen; zowel van degene die er recht op hebben als degene die dat niet hebben. In het besluit van B&W is ook verwerkt wat er gaat gebeuren als iemand alsnog de komende tijd zich meldt. Dit kan vervolgens ambtelijk worden afgedaan.

Bij het beoordelen van deze aanvragen komt een aantal zaken naar boven. Hoe ga je om met de mensen die geen recht hebben op een retourbetaling? Wat doen we met de vergunninghouders die zich nog niet hebben gemeld? Hoe zorg je ervoor dat rechthebbenden zich maar één keer melden? In alle gevallen zijn scripts gemaakt wat antwoorden kunnen zijn. Het is ook zaak hier consequent in te zijn.

Wil jij je verder verdiepen binnen jouw vakgebied? Neem dan eens een kijkje bij onze vernieuwde Verdiepende opleiding Planeconomie en Vastgoedrecht of download onze brochure hier.