Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Inhoud

Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van denken, handelen en samenwerken. Een benadering die niet alleen is gericht op de korte termijn, maar juist meer op de lange termijn. Investeringen leveren naast financiële waarde namelijk ook waarden op zoals leefbaarheid, gezondheid en klimaat. Dat vereist andere financieringsvormen en verdienmodellen.

De 5-daagse cursus Duurzame Gebiedsontwikkeling geeft een compleet overzicht van alle actuele duurzaamheidsthema’s binnen dit vakgebied. Denk hierbij aan energietransitie van de bestaande voorraad, circulaire gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en projectmanagement bij duurzame gebiedsontwikkeling.

Je krijgt tijdens deze cursus overzicht in de actuele staat van technische mogelijkheden, regelgeving, investeringen en opbrengsten. Je krijgt ideeën aangereikt die een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement opleveren.Vragen als ‘hoe verwerk je duurzaamheidseisen in een businesscase?’, ‘hoe maak je gebruik van regelgeving onder de nieuwe Omgevingswet?’ en ‘hoe geef je op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject?’ worden tijdens de masterclasses beantwoord.

Excursie: tijdens de cursus wordt er een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject bezocht in de omgeving van Gouda.

Wil je een idee krijgen van wat je tijdens de cursus kunt verwachten? Zie hieronder de preview over het realiseren van een duurzame gebiedsontwikkeling van één van onze docenten Fanauw Hoppe (AT Osborne).

Meer informatie? Download de brochure of neem contact op met opleidingsmanager Marjolein Vos via info@scobe.nl of 06 516 29 737. 

Programma

In deze cursus leer je meer over de laatste ontwikkelingen de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire gebiedsontwikkeling, duurzame mobiliteit en duurzaam projectmanagement. Als je je wil verdiepen in een specifiek onderwerp is het ook mogelijk je in te schrijven voor éen van de masterclasses. Daarnaast kun je de cursus samen met een collega volgen, waarbij je de onderwerpen verdeelt om zo ieder expert te worden binnen jouw projectteam.

De masterclasses zijn ook apart te boeken. De cursus vindt plaats in het duurzame Rabobank-gebouw naast station Gouda. 

1. Energietransitie: financiële en praktische mogelijkheden (6 oktober 2020)

De overgang van de bestaande voorraad naar duurzame energie vaak is opgenomen in beleidsstukken van gemeenten. Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers. Momenteel is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten het meest urgent: Wat zijn technische instrumenten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak.

2. Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen (27 oktober 2020)

Deze masterclass geeft duidelijk inzicht in welke maatregelen er zijn om gebieden te beschermen tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld als het gaat om hitte, droogte en wateroverlast. Je leert deze maatregelen in kaart te brengen en vervolgens de best passende strategie voor het gebied te kiezen. Dit geldt zowel op landelijk als stedelijk niveau. Naast het financiële plaatje leer je niet alleen hoe je de aanbesteding met externe partijen organiseert, maar ook hoe je dit vervolgens publiekrechtelijk regelt.

3. Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie (10 november 2020)

In plaats van op de gangbare traditionele manier, leer je in deze masterclass op een circulaire wijze projecten aan te vliegen. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Hoe verwerk je circulariteit in de gebieds- en vastgoedexploitatie? Met welke partijen ga je de samenwerking aan? Hoe vindt contractvorming plaats en bij wie liggen hier de verantwoordelijkheden? Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je weet hoe je deze inzichten kunt vertalen naar concrete doelstellingen

4. Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling (24 november 2020)

Hoe kan duurzame mobiliteit de waarde in een gebied verhogen? Deze vraag staat centraal in deze masterclass. Je leert met welke vormen je de mobiliteit in een gebied kan versterken. Je weet wat deelmobiliteit, lagere parkeernormen, mobility-hubs en last-mile concepten inhouden. Je ziet vervolgens per strategie kansen en bedreigingen. Op basis van technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden kan je onderbouwen welke strategie het beste past in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met woningdichtheid, efficiënt ruimtegebruik, kosten en opbrengsten van de gebiedsexploitatie en kostenverhaal?

5. Realiseren duurzame gebiedsontwikkeling: wie heb je nodig? (8 december 2020)

Een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject vereist een diversiteit in de manier van werken: integraal, participatief en toekomstbestendig. Na deze masterclass weet je welke stakeholders je bij jouw project moet betrekken om de duurzame gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Verder krijg je inzicht in de juridische mogelijkheden om met deze partijen een samenwerking aan te gaan. Je leert meer over de verschillende belangen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe je draagvlak kan vergroten en hoe om te gaan met weerstand van ondernemers en burgers. 

Excursie: tijdens de cursus wordt er een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject bezocht in de omgeving van Gouda.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

1. Energietransitie: financiële en praktische mogelijkheden

Wouter van de Wildenberg (Fakton Energy) & Dick van 't Slot (DWA)

2. Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen

Jeroen Rijsdijk (Arcadis) & Claudia Swart (Sweco)

3. Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie

Liesbeth Bijvoet (Antea Group) & Jim Teunizen (Alba Concepts)

4. Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Robert Boshouwer (Rebel) & Paul Oomes en Tim Burmanje (Stadkwadraat)

5. Realiseren duurzame gebiedsontwikkeling: wie heb je nodig?

Johan Duut (Procap) & Fanauw Hoppe en Erik Visser (AT Osborne)

Deelnemers

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Leerdoelen

 • Je verzamelt ideeën en trends op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling

 • Vanuit jouw praktijkachtergrond leer je welke duurzaamheidsmaatregelen voor jou van toepassing zijn

 • Je krijgt inzicht in de financiering en juridische borging om zodoende de effectiviteit te verhogen tijdens de realisatie van een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject

 • Je leert integraal werken en legt de verbinding tussen klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit in het traditionele gebiedsontwikkelingsproces

 • Je leert het projectmanagement van duurzame projecten organiseren: wie zijn nieuwe stakeholders en hun verantwoordelijkheden, draagvlak vergroten en omgaan met weerstand

Download de brochure voor meer informatie!

Investering

De investering voor de vijfdaagse opleiding bedraagt € 2.950,- (excl BTW). Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Je kunt bijvoorbeeld een eigen opleidingsprofiel samenstellen door een selectie van masterclasses te maken.

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je eigen organisatie.

Waardering 
8,0
Startdatum 
dinsdag 6 oktober 2020
Aantal dagen 
5
Locatie 
Stationsplein, Gouda
Investering? 
€ 2.950,- (excl. btw)
Scobe Academy in samenwerking met 
AT Osborne