Informatiemanagement om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen

woensdag 23 januari 2019

 

Door Wicher Schönau (Twynstra Gudde)

Voor gemeenten is ‘vastgoed’ een onderwerp dat in tal van politieke discussies een rol speelt. Neem de gevoeligheden die opkomen als er meer geld moet worden uitgetrokken voor de bouw of exploitatie van een museum of theater. Ook de sluiting van een buurthuis of de samenvoeging van twee voetbalclubs zijn beruchte bestuurlijke bananenschillen. Echter, als onderwerp heeft vastgoedmanagement binnen een gemeentelijke organisatie nog weinig aanzien. Het blijft vaak een noodzakelijk kwaad, de instandhouding van de accommodaties die niemand anders wil onderhouden en beheren.

Toch staan gemeentelijke vastgoedmanagers voor een grootscheepse verbouwing. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moet ook het gemeentelijk vastgoed snel worden verduurzaamd. Deze transitie gaat gemeenten alleen niet lukken wanneer ze het als een ‘lineair project’ aanpakken. Andere vormen van organiseren en samenwerken zijn nodig om nog onbekende oplossingen aan te boren. Maar hoe zoek je snel naar nieuwe oplossingen wanneer je (nog) geen netwerkorganisatie of startup bent, maar een gemeente?

De sleutel ligt bij informatiemanagement. Tegenwoordig is data een stuk gemakkelijker te ontsluiten en juist de vastgoedafdeling beschikt over veel data die bruikbaar is in de energietransitie. Informatie over de gemeentelijke gebouwen is inmiddels goed ook te koppelen aan geo-informatie, waarmee vastgoed van waarde wordt in gebiedsontwikkeling. Wanneer vastgoedinformatie bereikbaar en begrijpbaar is voor wethouders en raadsleden ontstaat bovendien een zekere rust over de operatie. Zo kan de gemeentelijke vastgoedmanager geloofwaardig bijdragen aan belangrijke beslissingen over de toekomst, zoals op het gebied van duurzaamheid.