Incompany Assetmanagement Woningcorporaties

Assetmanagement geïntegreerd in de gehele organisatie

Assetmanagement wordt gebruikt als strategisch en tactisch sturingsmechanisme bij woningcorporaties. Het is van groot belang dat binnen de gehéle organisatie kennis over assetmanagement groeit. Alle medewerkers dienen in meer of mindere mate begrip hebben van het managen van de het bezit (de assets). Welk vastgoedbezit heeft de corporatie? Waaraan is er nu en straks behoefte? En hoe laten we ons bezit, qua samenstelling en staat van onderhoud, naar die gewenste situatie toegroeien? Vanuit dat inzicht kunnen (des)investeringsbeslissingen beter worden gedaan, onderbouwd en begrepen.

De medewerkers willen zelf ook begrip hebben van en invloed hebben op dit assetmanagement-beleid. Het is tevens van belang dat de koers in de organisatie begrepen en gedragen wordt: Waarom worden bepaalde (des)investeringsbeslissingen genomen en hoe leggen we dat uit aan de organisatie en aan de buitenwereld? Kortom, de organisatie moet meegenomen worden in het assetmanagement-denken en -doen.

Deze incompany neemt je mee van de theorie naar de praktijk. We beantwoorden de vraag hoe je Assetmanagement moet toepassen en laten je er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zowel in voorbeeldcasuïstiek als in de door jouzelf ingebrachte casus: praktijkgericht!

Het onderscheidende vermogen
We starten met een overzicht over de sector en vragen je daarbij eigen onderzoek te doen binnen jouw organisatie. Vervolgens nemen we u mee in de noodzakelijke financiële basiskennis van Assetmanagement. Op basis daarvan werken we op de derde dag aan Assetmanagement en portefeuillebeleid als vastgoedsturingsmechanismen. Op dag vier combineren we alle geleerde aspecten. We vertalen die naar de praktijk en kijken daarbij naar praktische vraagstukken als een PvE voor een Vastgoedinformatiesysteem, maar ook naar de organisatorsche inbedding.

Werkcolleges
Je leert te werken met praktische tools om assets te managen, zowel individuele objecten in het perspectief van een portefeuille als de portefeuille als geheel. In de werkcolleges bouwen we aan een realistisch afwegingskader. De opleidingsgroep wordt bewust klein gehouden (maximaal 15 deelnemers). Er is daarom sprake van veel interactie met de docenten en met elkaar. Je bouwt zo een nuttig netwerk op waar je ook na deze cursus profijt van hebt.

Doel en resultaat

Het doel is om assetmanagers uit te rusten met kennis en vaardigheden op het vastgoed-financiële en -economische gebied, in relatie met de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie.
De medewerkers die meedoen aan deze opleiding zullen de corporatie verder kunnen helpen om te voldoen aan de financiële eisen die de toezichthouders aan de corporatie stellen. Verder kunnen zij helpen voldoen aan een duurzaam verdienmodel: sturen op het vastgoed van de toekomst. De organisatie moet blijven voortbestaan. Dus geen hoge onrendabele toppen meer, maar verantwoorde investeringen en desinvesteringen.

Doelgroep
Startende assetmanagers en medewerkers portefeuille- en assetmanagement. Medewerkers die overkomen vanuit andere (delen van de) organisatie(s) en zich nu gaan richten op portefeuille- en assetmanagement en dat gaan vertalen naar onder andere complexbeheer. De opleiding is uitermate geschikt voor nieuwkomers in het vakgebied, zij-instromers en carrière - switchers van binnen en buiten de corporatiewereld en die zich met Assetmanagement gaan bezighouden.
Ook voor (toekomstige) assetmanagers van commerciële partijen en aan corporaties gelieerde partijen is deze opleiding waardevol. Je krijgt hier een stevig inzicht in het reilen en zeilen van het assetmanagement bij de woningcorporaties waarmee je samenwerkt.

Docenten

De docenten van Scobe Academy staan midden in het werkveld. Zij brengen de laatste innovaties en ontwikkelingen met zich mee. De docenten voor de opleiding Assetmanagement voor Woningcorporaties zijn rekenmeesters en assetmanagers uit zowel de corporatiewereld als van commerciële partijen.
- drs. A. Verkoeijen MRE (Annique), Ortec Finance
- drs. F. Ledder (Floris), Headco
- drs. P. Ebbelinghaus (Peter),  Amwoco (voormalig Ymere)

Meer informatie? Neem contact op met de opleidingsmanager via 0651629737 of via info@scobe.nl