Bodem

Bodem en de energietransitie

Wanneer? 
maandag 22 januari 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 14 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 600,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

Bodem een steeds belangrijker rol spelen in de energietransitie. Hoe kan jij morgen al bijdragen aan de energietransitie? Op dit moment wordt bij bodem vaak alleen nog maar naar verontreiniging gekeken, terwijl de ondergrond veel meer mogelijkheden biedt. Denk eens aan aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO), maar ook het woud aan kabels en leidingen. Hiermee kan - en moet - bodem bijdragen aan de energietransitie. Hoe kun jij in jouw werk bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven? Leer sneller  oplossingen te vinden zodat jij bodem en water professional van toegevoegde waarde bent in het team en écht mee kan denken. 

Programma

Inzicht in op de opgave voor bodem

 • Energievoorziening en gevolgen voor de bodem
 • Pallet van energietransitie, ook wind en zon
 • Verduurzamen van de bestaande voorraad
 • Gevolgen WKO’s. stadverwarming en geothermie voor de bodem; stand van zaken techniek en verwachte ontwikkelingen
 • Tijdelijke buffering van energie in de bodem
 • Leidingen die in de bodem komen te liggen en problemen die daarmee samenhangen.
 • Verduurzamen en doorvertaling
 • Energiestrategie plannen voor wijken.
 • Mede adviseren over te kiezen systemen gelet op bodem

Hoe werkt dat in de praktijk?

 • Opdracht: Oefenen met energieoplossingen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Preventie bij de energietransitie (o.a. zorgplicht en ongewoon voorval)
 • Evaluatieplichten na uitvoering van MBA’s onder de Omgevingswet; Graven <1, Graven >1 (en Saneren)
 • Opdracht: Borgen van energieoplossingen
 • De mijnbouwwet en andere wetten in de omgevingswet als het gaat om de energietransitie
 • Opdracht: Energietransitie en de Omgevingswet
 • Opdracht: Huiswerkopdracht

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten binnen bodemvraagstukken waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen.

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planlogen, stedenbouwkundigen planeconomen en eenieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je hebt inzicht in de rol van de bodemspecialist bij de energietransitie
 • Je weet welke energiemaatregelen wel en niet werken en wanneer die het meest efficiënt zijn
 • Je weet hoe energiemaatregelen ruimtelijk en in afstemming met het bodem- en watersysteem worden ingepast
 • Je weet welke regelgeving vanuit bodem relevant is
 • Je kunt mede adviseren in voorgestelde systemen. Dat kan zowel gaan over de consequenties voor de bodem als juist de kansen die de bodem biedt
 • Je kunt inzicht geven in het vergunningen meldingen traject
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 600,-*
Gehele opleiding € 3.800,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.