Duurzame gebiedsontwikkeling

Projectleider mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

Mail naar info@scobe.nl om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe startdatum van deze cursus. We informeren je graag zodra meer informatie bekend is. 

Inhoud

Het integreren van duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit blijkt lastig. Gescheiden afdelingen, beleid en normen vormen nog vaak een blokkade voor verandering. Deze cursus is voor projectleiders die worstelen met mobiliteitsvragen bij duurzame gebiedsontwikkeling en op zoek zijn naar kennis en inspiratie.

De functie van projectleider mobiliteit is in beweging door allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen zoals de bouw van 1 miljoen woningen en duurzame mobiliteitsoplossingen. Hoe krijg je als projectleider grip binnen dit nieuwe speelveld? Hoe integreer je dit in de bestaande praktijk? Dit vergt niet alleen kennis van de inhoud maar ook van vaardigheden.

Deze cursus is bedoeld voor ervaren projectleiders die bijgeschoold willen worden op onderdelen die ze nodig hebben; handige handvatten, inzicht in methoden & technieken, actuele technische thema’s en een voorbereiding in de uitvoering onder de Omgevingswet. Oftewel een update van de actuele stand van de randvoorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling; dit om het werk optimaal nu en in de toekomst te blijven doen.

Inschrijven kan via deze link (je wordt doorgestuurd naar de pagina van CROW).

Kennisinstituut CROW en Scobe Academy organiseren samen de opleiding Projectleider Mobiliteit en Duurzame Gebiedsontwikkeling. 

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

Dag 1

 • ​​​Start met een serious game: inzicht in de relatie tussen gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Welke keuzes zijn er en waar ontstaan spanningen.
 • Verkeers- en vervoersbeleid: wat verandert er wel en niet met de komst van de Omgevingswet.
 • Kansen voor mobiliteit in de geest van de Omgevingswet: integrale aanpak en samenwerking.
 • Verduurzamen van mobiliteit Klimaatakkoord van Parijs.

Dag 2

 • Rol van verkeer- en vervoer bij verduurzamen van de gebiedsontwikkeling.
 • Wat verandert er in het werk: op weg naar de Omgevingswet. Welke persoonlijke competenties zijn nodig om succesvol te kunnen opereren. 

Docenten

Frans Bekhuis

Wie ben ik?
CROW specialist op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, ruimte en mobiliteit. Programma manager Knooppunten en duurzame gebiedsontwikkeling, Kennisnetwerk Parkeren en Inclusieve samenleving.

Wat breng ik mee als docent?
De grootste opgave zit in het toekomstbestendig maken van het mobiliteitssysteem in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Hierbij spelen nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen een grote rol, evenals de interactie tussen ruimte en mobiliteit. Met de komst van de Omgevingswet zal dit nog een grotere rol spelen.

Marco van Burgsteden

Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent?
Voor gemeentelijk, ruimtelijk en economisch beleid heb je een brede blik en diverse vaardigheden nodig. Voor dit soort complexe problemen probeer ik oplossingen te zoeken op basis van gedeelde belangen. Dit alles binnen de financiële en juridische randvoorwaarden die aan de publieke zaak verbonden zijn.
Vaak is het echte probleem verborgen in een complexe situatie. De truc is om het probleem achter het probleem te vinden. Vanuit een inhoudelijke analyse en een open netwerkbenadering stel ik met burgers, politiek en opdrachtnemers een strategie op en voer die uit.

Waarom verzorg ik de cursus?
Mijn kracht ligt in het herkennen van win-win situaties en een creatieve, out-of-the-box benadering waardoor innovatieve oplossingen in zicht komen. Dit is wat je nodig hebt als projectleider mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling en ik vind het leuk deze vaardigheden over te brengen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren projectleiders, die behoefte hebben aan verdieping ten aanzien van actuele thema’s zoals de Omgevingswet, duurzame gebiedsontwikkeling en actuele technische thema’s.

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van deze tweedaagse cursus:

 • Heb je kennis over de instrumenten van de Omgevingswet en de vertaling van de huidige instrumenten van verkeer en vervoer naar de nieuwe instrumenten;
 • Heb je kennisgenomen van de mogelijke veranderingen van het werk door de komst van de Omgevingswet;
 • Weet je hoe je mobiliteit kunt verduurzamen en welke trends en ontwikkelingen er aan komen;
 • Ken je de mogelijkheden hoe je de gebiedsontwikkeling middels mobiliteitsmaatregelen kan verduurzamen;
 • Heb je vaardigheden geleerd hoe je moet sturen op je mobiliteitsproject/doelen. Gebruik makend van de werkwijze voor het tot stand komen van plannen en projecten onder de Omgevingswet;
 • Heb je persoonlijke competenties en vaardigheden opgedaan om succesvol te kunnen opereren onder Omgevingswet;
 • Ben je gesprekspartner voor de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het maken van beleid en de uitvoering van verkeersmaatregelen. Dit in de brede context van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden één keer per week van 9.30 - 16.30 uur plaats. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 tot 2 dagdelen. Gedurende de examentijd besteed je hier wat meer tijd aan. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€ 1.675,- voor twee dagen (excl. btw)*
Btw is terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds BCF. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie. Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Kennisinstituut CROW en Scobe Academy hebben voor de opleiding Projectleider Mobiliteit en Duurzame Gebiedsontwikkeling de handen ineengeslagen. Inschrijven kan via deze link of via ons inschrijfformulier rechts op deze pagina.

Aantal dagen 
2
Investering? 
€ 1.675,- (excl. btw).