Gemeentelijk vastgoedmanagement: verdieping

Als vervolg op de 5-daagse cursus Gemeentelijk Vastgoedmanagement  zoomt deze cursus dieper in op drie actuele onderwerpen waar gemeentelijk vastgoedmanagers mee te maken hebben:

De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt gaan razendsnel. De roep om professioneel gemeentelijk vastgoedmanagement wordt luider. Aanleidingen: bezuinigingen, noodzakelijke risicobeheersing en nieuwe wet en regelgeving rondom ondermeer aanbestedingen, staatssteun, de WMO, verduurzaming en transformatie van vastgoed. Gemeentelijk vastgoed is voornamelijk dienend aan de publieke zaak. De huisvestingsvraag faciliteert de beleidsopgave. De bedrijfsmatige organisatie is daardoor vaak onderbelicht: begrijpelijk, maar niet professioneel, zeker niet gezien de flinke vastgoedportefeuille die gemeenten hebben.