Duurzame gebiedsontwikkeling

Stijgende belangstelling voor ESG bij overheden en in het bedrijfsleven

donderdag 19 januari 2023

Europa gaat steeds verder in het stellen van eisen aan bedrijven en instellingen in het geval van duurzaamheid. Dit regelt ze onder andere via verplichte rapportages inzake Environment, Social en Governance (ESG) doelen. De rapportage die veelal door accountants wordt uitgevoerd gaat de keten van producenten raken inclusief de waardering van gronden. Bovendien moet daarbij greenwashing worden voorkomen.

Ook in Nederland worden deze eisen steeds belangrijker in de investeringsbeslissingen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bijvoorbeeld richtlijnen uitgegeven voor verantwoord beleggen waarin de nadruk wordt gelegd op de integratie van ESG-factoren.

In de context van gemeenten; ESG-normen kunnen worden gebruikt om te meten hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord een gemeente is. Dit kan bijvoorbeeld omvatten hoe de gemeente omgaat met klimaatverandering, hoe ze de leefkwaliteit verbetert voor haar inwoners, hoe transparant en effectief de gemeentelijke bestuursstijl is, en hoe ze omgaat met diversiteit en inclusie. Dit zijn dus thema’s van de gebiedsontwikkeling.

Sommige gemeenten maken gebruik van specifieke certificerende programma's, zoals ISO 26000 of GRI. Dit stelt gemeenten in staat om hun prestaties op ESG-gebied te meten, te verbeteren en te communiceren naar de stakeholder.

CSRD

Voor de achtergrond: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een uitbreiding van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) die in 2018 van kracht werd. De NFRD schrijft voor dat bedrijven van openbaar belang zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven, met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit. De CSRD verruimt de scope van bedrijven die moeten rapporteren aanzienlijk, en gaat niet alleen gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, maar ook voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet, en meer dan 20 miljoen op de balans. De CSRD introduceert ook aanvullende rapportagevereisten, zoals het gebruik van het dubbele materialiteitsprincipe, informatie over lange termijn doelstellingen en voortgang, en de koppeling met andere recente Europese regelgeving zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de EU Taxonomy. Het voorstel voor de CSRD is nog niet formeel geadopteerd in Europa en de definitieve verordening wordt later dit jaar verwacht.

Moeten alle partners in de keten voldoen aan de CSRD- eisen?

De CSRD is een uitbreiding van de NFRD die vereist dat bedrijven van openbaar belang hun duurzaamheidsinformatie als een duidelijk herkenbaar deel in het bestuursverslag publiceren. Hierdoor moet de leesbaarheid en identificatie van de duurzaamheidsverslaglegging worden verbeterd. Ondernemingen die aan de CSRD moeten voldoen, moeten hun jaarrekening en jaarverslag in Standard Business Reporting deponeren en de informatie 'digital taggen' met een digitale taxonomie voor duurzaamheidsinformatie. De verantwoordelijkheid van alle ondernemingen in de waardeketen wordt benadrukt, waarbij ondernemingen niet alleen moeten rapporteren over hun eigen prestaties maar ook over die van hun klanten en leveranciers.

Wat houdt dit in voor projectontwikkelaars en gemeenten?

In ieder geval zullen projectontwikkelaars moeten rapporteren over de duurzaamheidsinformatie van hun klanten en leveranciers. Dat zal geen gemakkelijke taak zijn! De impact van wetgeving rondom de CSRD-eisen op projectontwikkelaars kan leiden tot extra kosten voor duurzame maatregelen en verplichtingen voor verzameling van informatie over toeleveranciers. Hier zal het de gemeente raken, omdat die een toeleverancier is. Het zal ook de waardering van gronden raken, omdat de vele eisen ook investeringen kosten. Scobe heeft daarom met BaseValue een masterclass ontwikkeld, om deze waardering te berekenen. Tot slot biedt het ook kansen zoals groeiende vraag naar duurzame projecten en concurrentievoordeel.

Bronnen:

CSRD verplicht duizenden bedrijven tot duurzaamheidsrapportage | Grant Thornton

Wanneer gaat de CSRD in en voor welke bedrijven? Is dat 2023, 2024 of 2025? - Nieuws SRA - Nieuws - SRA: netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren - SRA

ESG & Sustainability - KPMG Nederland (home.kpmg)

CSRD: wat is het en hoe rapporteert u volgens deze richtlijn? - BDO