maandag 30 september 2019

Scobe Academy bij Bouwstenen-event 'Handige informatie'

23 september jl. vond het Bouwstenen voor Sociaal-event 'Handige Informatie' bij Honeywell nabij Schiphol plaats. Als Bouwstenen-partner en opleider in maatschappelijk vastgoed was Scobe Academy uiteraard van de partij! Hierbij een kort verslag van de middag en de samenhang met de cursus Gemeentelijk vastgoedmanagement waarin het gebruik van data een steeds belangrijkere rol gaat spelen in o.a. verduurzaming van vastgoed en portefeuillevraagstukken.

Onderwerpen die tijdens deze middag aan bod kwamen waren o.a.: hoe de koppeling tussen vastgoed en beleid via big data gemaakt kan worden, digital twin; sturingsinformatie op basis van 3D en Honeywell liet een demo van slimme gebouwtechnologie zien.

Vastgoedkeuzes zijn steeds meer gebaseerd op data. Dat is natuurlijk geen nieuws, maar wat we wel zien is dat het steeds vaker gaat om data die reeds aanwezig zijn en om open data en big data. Zo kan er aan een gebouw op basis van data  een maatschappelijke betekenis worden toegekend, als centraal punt voor wijkactiviteiten. Het gaat er dus niet om wat “mensen” vinden maar wat data zeggen. Dat geeft inzicht. We lijken steeds minder vaak op zoek te gaan naar hét systeem, maar ontsluiten bestaande gegevens en vullen deze aan. Daarbij is het wel essentieel dat de kwaliteit op orde is. Daarvoor zul je mensen aan moeten wijzen. Dashboards kunnen - hoe raar het ook klinkt - helpen. Weliswaar zijn ze bedoeld voor inzicht van bestuurders, maar ze helpen ook in eerdere fasen van de ontwikkeling om gaten op te sporen, of dat er vreemde afwijkingen in de patronen zitten. Data van onderwijs en sport zijn over het algemeen behoorlijk op orde, maar van welzijn en cultuur is veel minder bekend. Bovendien lijkt de koppeling met het financiële systeem altijd lastig.

Een heel ander punt is dat de KPI/doelstellingen helder moeten zijn. Hier begint alles. Eigenlijk moet eerst bepaald worden welke maatschappelijke vragen er beantwoord moeten worden. Dan pas worden er data bij gezocht. Het kan wel parallel maar dat heeft zeker niet de voorkeur. Wel helpt deze parallelle werkwijze om snel resultaat te halen en mensen enthousiast te maken en te houden. De specifieke situatie zal dit bepalen. Kortom, Bouwstenen voor Sociaal bood een heel leerzame en interessante bijeenkomst aan.

Tijdens de Masterclass Data analyse en maatschappelijk rendement gaan we verder in op de stappen die je kan zetten in het gebruik van data en hoe je dit kan inzetten voor duurzaamheid en portefeuille sturing. Tijdens de cursus staan praktische oefeningen centraal die het inzicht verdiepen. Scobe Academy werkt in deze cursus samen met Republiq, Twynstra Gudde en de Brink Groep. Zij delen tijdens de masterclasses hun ervaring en sparren graag over jouw praktische vragen.

Meer informatie op: https://scobe.nl/opleidingen/cursus-gemeentelijk-vastgoedmanagement