maandag 6 mei 2019

Onderhandeling grondprijs gasloze woningen hangt af van systeem

Onderhandeling grondprijs gasloze woningen hangt af van systeem

Bijna een jaar na de invoering van de Gaswet, waarin bepaald is dat nieuwbouwwoningen niet meer op het gas aangesloten mogen worden, heeft NEXT Vastgoed Consultancy BV onderzocht wat het effect is van gasloze  woningen op de grondprijs.

Uit de enquête, waaraan 50 gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben meegedaan, blijkt dat bij de helft van de ondervraagden onderhandeld wordt over de grondprijs tijdens het gasloos maken van woning. Er wordt met name over de grondprijs onderhandeld als het gaat om warmtepompen die zijn aangesloten op een bodemlus. Bij luchtwarmtepompen is precies het omgekeerde effect te vinden: hier wordt niet onderhandeld over de grondprijs. 

In de meeste gevallen verandert de grondprijs uiteindelijk niet ten opzichte van de oude afspraken door het beluit om de woningen gasloos te maken. De investeringen hiervan worden opgenomen in andere posten. Bij 40% van de gevallen worden deze opgenomen in een verhoging van de VON-prijs van de woningen. Bij 25% worden de bouwkosten verhoogd. Dit betekent vaak dat de investering door de projectontwikkelaar of de aannemer.

Lees hier de volledige whitepaper.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Nico Harkes. 

Nico Harkes
+31 10 217 91 10 (Werk)
+31 6 53 75 43 61 (Mobiel)
nico.harkes@nextvastgoed.nl