Bodem

Bodem en klimaatadaptatie in de omgevingswet

Wanneer? 
maandag 6 november 2023
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 600,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

De klimaatstresstesten die inzicht geven in de opgaven (wateroverlast, hittestress, verdroging) zijn grotendeels door gemeenten uitgevoerd. De risicodialoog met de omgeving wordt voorbereid. Voor dit gesprek met omgeving en bestuurders is het essentieel om te weten welke adaptiemaatregelen mogelijk zijn. Hoe helpen deze maatregelen? Is het wel de beste oplossing? En welke bedragen horen hierbij? De investeringsbedragen kan je afzetten tegen de schade die we lijden door de klimaatveranderingen. Hoe komen we meer te weten over de effectiviteit van allerlei maatregelen?

De afgelopen jaren zijn er veel technische innovaties ontstaan, zowel praktische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de Schadeschatter als qua financiering (subsidiëring)) maar ook de Omgevingswet helpt. Bodem gaat een centrale rol spelen als het gaat om klimaatadaptatie. Daarom zullen we vanuit bodem een bredere scope moeten nemen dan alleen ons eigen specialisme. Daar liggen de kansen.

Programma

Klimaatadaptatie en mogelijkheden voor bodem

 • Gevolgen van klimaatverandering voor de bodem (bijvoorbeeld via de klimaatatlas)
 • Welke adaptiemaatregelen zijn er mogelijk als het gaat om groen, verharding en water
 • Combineren van klimaatbestendigheid met verbetering van de biodiversiteit
 • Vernieuwende technieken die duurzaam ingezet kunnen worden als het gaat om bodem
 • Bodemkwaliteitskaarten
 • Bodem en de integrale aanpak in de stedelijk omgeving
 • Hoe krijgen we de strategische positie van bodem over het voetlicht bij niet-bodem-collega’s
 • Praktijkvoorbeelden

Hoe werkt dat in de praktijk?

 • Opnamecapaciteit van water en beworteling
 • Technieken om te vertragen om water op te nemen
 • Oefenen met klimaat adaptieve maatregelen
 • Mogelijkheden van riolering
 • Mogelijkheden van het grondwater onder de Omgevingswet
 • (On)mogelijkheden van het de omgevingswaarde voor bodem en klimaatadaptie
 • De mogelijkheden van het nieuwe instrument programma
 • Huiswerkopdracht

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten binnen bodemvraagstukken waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen.

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planlogen, stedenbouwkundigen planeconomen en eenieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je hebt inzicht in gevolgen van klimaatverandering voor de bodem
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen
 • Je kent de gevolgen en eisen voor de bodem van deze maatregelen
 • Je weet welke juridische aspecten -waaronder natuurlijk grondwater- relevant zijn
 • Je kunt mede adviseren in voorgestelde systemen. Dat kan zowel gaan over de consequenties voor de bodem als juist de kansen die de bodem biedt
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 600,-*
Gehele opleiding € 3.800,-*

Btw is terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds BCF. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie. Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.