Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en Aanvullingswet

Wanneer? 
donderdag 21 november 2019
Waar? 
Gouda
Investering? 

€ 595.-

Inhoud

De nieuwe wet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast. Maar het is ook beter mogelijk een “gemiddelde” oplossing te vinden voor de frustratie van de tegengestelde belangen waar veel handhavers mee te maken hebben. De nieuwe wet biedt ruimte. Deze cursusdag gaat over verschuivingen in de handhaving. Uitgangspunt in de Omgevingswet is de zorgplicht. Dat betekent dat bij diegene die de activiteit uitoefent de verantwoordelijkheid berust om ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen wettelijke regels voor gesteld. Handhaving moet dan wel toezien op deze aanpak.

Daarbij wordt - naar verwachting - in het omgevingsplan zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als het (milieu)doel maar wordt gehaald. Voor de handhaving betekent dit dat er een brede kennis moet zijn aan Best Beschikbare Technieken die verplicht zijn voorgeschreven én gelijkwaardige alternatieven, die op hun werking moeten kunnen worden beoordeeld. Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?

Maar er is ook sprake van een nieuw instrument onder de Omgevingswet, die zomaar op het bord van de vergunningverleners en handhavers komt te liggen. Dit betreft het monitoren van de omgevingswaarde van een gebied als bijvoorbeeld biodiversiteit. De gemeente wil jaarlijks een rapport met rekenresultaten ontvangen op basis van de meest actuele gegevens. Mogelijk blijkt uit de monitoring dat de biodiversiteit lager is dan de omgevingswaarde. Dan stelt de gemeente een programma vast met maatregelen om alsnog aan de omgevingswaarde voor biodiversiteit te voldoen. Voorbeelden zijn; maatregelen om de regels voor de verstening aan te passen, een subsidieprogramma in te stellen of een informatiecampagne te voeren. Daarna moet handhaving weer aan het werk.

Programma

We beginnen met een beschrijving van een casus. Daarin zit een vergunning die verleend moet worden en is er sprake van verontreiniging, waarbij gehandhaafd moet worden. Dat wordt een uitgebreide omschrijving, waarbij we na een introductie aan de slag gaan. Een van de problemen is dat we met een zogenaamde opennorm te maken krijgen, waarbij nog veel functies mogelijk zijn.

9.30 uur: start

Ochtend: een beeld krijgen van wat de Omgevingswet betekent

 • Methodiek Omgevingswet;
 • Handhaven met minder informatie wat er gehandhaafd moet worden en meer regels;
 • Samenwerken, nu en in de toekomst.

11.00 - 11.15 uur: pauze

Verlenen van de vergunning

 • Van de huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften;
 • Nieuwe mogelijkheden van voldoen aan de zorgplicht;
 • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht.

12.15 - 13.00 uur: lunch

Middag: toezichthouder en handhaver

 • Toezichthouders en handhavers als regisseur;
 • Mogelijke verschuiving van werk naar de initiatiefnemer;
 • Waarop moet worden gelet bij handhaving bij doelvoorschriften;
 • Nieuwe tools en informatie hulpmiddelen bij handhaving;
 • Handhaven bij stimuleringsplanologie (je weet niet wat er van te voren komt) en onzekerheid.

14.45 - 15.00 uur: pauze

Verbreding van de taak van vergunningsverleners en de handhavers

 • Toetsen middels een programma als de monitoring niet leidt tot de gewenste omgevingswaarde;
 • Handhaven subsidievoorwaarden voor een programma.

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze cursus is gericht op handhavers en vergunningverleners, uitvoeringsjuristen, toezichthouders werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, inspectiediensten en adviesbureaus.

Docenten

Anton Roeloffzen (DCMR Milieudienst Rijnmond)

Leerdoelen

Deze dag levert je het volgende op: 

 • Het eigen maken van nieuwe werkmethodes van handhaven;
 • Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het bodemwerkveld;
 • Inzichtelijk welke consequenties er zijn van de Omgevingswet voor de handhaving;
 • Het zien van mogelijkheden voor jezelf en de Omgevingsdienst;
 • Andere manier van denken en werken;
 • Integraal werken (participatie, co-creatie, samenwerken en creëren van draagvlak);
 • Professioneel en resultaatgerichte invulling geven aan de regierol voor toekomstbestendige handhaving.

Investering

De investering voor de driedaagse opleiding bedraagt € 1.700,-. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met 2 masterclasses of kiezen voor een losse masterclass.

Een overzicht van de prijzen (excl. btw):

 • 3 masterclasses € 1.700,-
 • 2 masterclasses € 1.190,-
 • 1 masterclass € 595,-.   

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag