Duurzame gebiedsontwikkeling

Cursus Duurzame Buitenruimte

Inhoud

Nieuwe wet- en regelgeving, het Klimaat- en Energieakkoord, de Sustainable Development Goals en de gevolgen van de opwarming van onze planeet, zoals extreem weer, zorgen ervoor dat duurzame gebiedsinrichting hoog op de agenda van vele gemeenten en provincies staat. Maar de praktische vertaling ontbreekt vaak nog.

Om klimaatdoelen in 2050 te halen moet de openbare ruimte anders ingericht worden. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en hoe dit juridisch vastgelegd moet worden. Tijdens de cursus Duurzaam inrichten buitenruimte, bestaande uit 4 masterclasses, krijg je te weten wat de gevolgen van klimaatadaptatie, circulariteit, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit zijn voor de inrichting van de publieke omgeving. Vervolgens worden deze plannen concreet gemaakt: wat betekent dit op technisch, financieel en juridisch vlak? 

Waarom deelnemen?

+ Praktijkgerichte opleiding met duidelijke handvatten
+ Kleine groepen, veel interactie en persoonlijke aandacht
+ Primaire focus op ontwerp en uitvoering 
+ Van beleid naar financiële en juridische realiteit
+ Sprekers gespecialiseerd in duurzame gebiedsinrichting
+ Mogelijkheid tot samenstellen eigen programma
+ Duurzame locatie (BREEAM gecertificeerd)
+ Netwerken en kennisdelen met andere professionals
+ Interdisciplinariteit: ruimtelijk, technische, financiële en juridische aspecten
+ Scobe Academy werkt samen met partners die voorop lopen in duurzaamheid en anticiperen op de laatste maatschappelijke ontwikkelingen.

Programma

De cursus Duurzame buitenruimte bestaat uit een reeks van 4 masterclasses. De cursus vindt plaats in het nieuwe duurzame Rabobank-gebouw naast station Gouda. Er zijn slechts 15 plekken beschikbaar, dus reserveer snel jouw plek. De masterclasses zijn ook apart te boeken. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden op onderstaande links.

 1. Klimaatadaptieve gebieden (3 dec. 2019)
 2. Circulaire gebiedsinrichting (17 dec. 2019)
 3. Duurzame energieprojecten (7 jan. 2020)
 4. Duurzame mobiliteit (21 jan. 2020)

Sprekers

Dag 1. Klimaatadaptieve gebieden
Arcadis

Dag 2. Circulaire gebiedsinrichting
Copper8

Dag 3. Realiseren duurzame energieprojecten
Witteveen + Bos

Dag 4. Duurzame mobiliteit
EVConsult

Deelnemers

Deelnemers zijn met name actief bij gemeenten, provincies of private partijen op het gebied van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijke en/of rurale gebieden. Denk hierbij aan (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, hoofden groenvoorziening, planologen en constructeurs tot civiel-technici, verkeerskundigen, bestekmakers en inkopers.

Investering

De gehele cursus duurt 8 weken en bestaat uit 4 masterclasses. Voor iedere masterclass krijg je literatuur toegestuurd. De investering voor de vierdaagse opleiding bedraagt € 2.350,-. Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met 1, 2 of 3 masterclasses. Een overzicht van de prijzen (excl. btw*):

4 masterclasses € 2.350,-
3 masterclasses € 1.850,-
2 masterclasses € 1.350,-
1 masterclass € 695,-.   

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Leerdoelen

Tijdens de cursus Duurzame gebiedsinrichting ligt de focus op de praktijk en uitvoering: duurzaamheidsplannen worden ruimtelijk, technisch, financieel en juridisch vertaald. Hieronder zie je per masterclass wat het je oplevert.

Masterclass 1. Klimaatadaptief inrichten van gebieden

 • Inzicht in het uitvoeren van een stresstest voor de uitvoering van de wettelijke plicht voor klimaatadaptie.
 • Praktische oplossingen voor gebiedsinrichting bij klimaatverandering.
 • Financiële en juridische gevolgen en oplossingen.

Masterclass 2. Circulair inrichten van gebieden

 • Inzicht in de mogelijkheden van circulair inrichten van de openbare ruimte.
 • De vertaalslag naar de financiële consequenties.
 • Je weet hoe je een aanbesteding moet regelen en de zaak publiekrechtelijk regelt.

Masterclass 3. Duurzame energieprojecten

 • Inzicht in de ruimtelijke gevolgen van het opwekken van hernieuwbare energie.
 • Kennis van de enorme gevolgen voor de energienetten.
 • Inzicht in dekkingsmiddelen.

Masterclass 4. Duurzame mobiliteit

 • Inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zicht op mogelijkheden voor het platteland.
 • De vertaalslag maken naar de financiële consequenties.
 • Kennis van de manier waarop je de aanbesteding moet regelen en de zaak publiekrechtelijk regelt.
 • De winst voor CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Film