Duurzame energieprojecten: exploitatie en inpassing

Wanneer? 
dinsdag 11 juni 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Zonneparken en windmolens zijn vooralsnog de twee grootste bronnen van hernieuwbare energie. Maar het is zeker niet eenvoudig om deze in in het ruimtelijk ontwerp te verwerken. Juridisch zijn er de nodige haken en ogen en ook financieel zijn de gevolgen groot. In deze masterclass geven we een overzicht van wat er bij komt kijken als we overstappen op alternatieve energiebronnen en hoe het gebruik van “sjoemelstroom” tegengegaan kan worden.

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: overzicht alternatieve energiebronnen 

 • Inleiding
  • Wat wil de consument?;
  • Beleid en doelstellingen;
  • Schets van een landschap met hernieuwbare energie;
 • Windmolens (on-shore)
  • Eisen voor de bouw: fundaties, netinpassing en plaatsing windturbines;
  • Gevolgen voor de omgeving: feiten en fabels;
  • Participatie bij locatiekeuze als succesfactor voor sociale duurzaamheid;
  • Hoe windmolens wel en niet kunnen bijdragen aan BENG;
  • Procedures en vergunningen;
  • Financiële gevolgen voor de grondexploitatie: hoe en hoeveel?
 • Zonne-energie
  • Het businessmodel van tijdelijke invulling van (bedrijfs)terreinen;
  • Saldering/belastingkorting en gevolgen van verandering van de regels;
  • Particulier vs. zakelijk: het coöperatieve model;
  • Procedures en vergunningen: de rol van de gemeente;
  • Financiële gevolgen voor de grondexploitatie: hoe en hoeveel?

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Biomassa
  • Stikstof: vergunningen en milieugevolgen;
  • Van boer naar burger;
  • Voorbeelden van kleine centrales (zoals bij woningcorporaties).
 • Andere bronnen (bv. waterstof en geothermie)
  • Juridische en technische mogelijkheden;
  • Financiële gevolgen.

12.15 - 13.00 uur: lunch
Middag: opslag en verwerking

 • Tijdelijke opslag
  • Water als opslag;
  • Particulier vs zakelijk;
  • Batterijen;
  • Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitatie?
 • Bodemlussen voor meerdere woningen
  • Hoe zitten bodemgebruikers in de weg?;
  • Welke juridische oplossingen zijn er?

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Netwerken/nutsvoorzieningen/warmtenet
  • Enorme investeringen in netwerken: is dit wel mogelijk (smartgrids)?
  • Financiering via grondexploitatie, groene baatbelasting, gebouwgebonden lening of andere bronnen;
  • Beperking van de mogelijkheden sjoemelstroom door de overheid.
 • Korte samenvatting van de milieuwinst van deze investeringen

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de ruimtelijke gevolgen van het opwekken van hernieuwbare energie;
 • Ken je de enorme gevolgen voor de energienetten;
 • Heb je inzicht in de financieringsmogelijkheden.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag