Circulaire gebiedsinrichting

Wanneer? 
donderdag 4 juli 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Hergebruik van materialen krijgt een steeds grotere positie in de inrichting van de openbare ruimte. Circulaire gebiedsontwikkeling maakt al steeds meer deel uit van huidige aanbestedingen. Echter, lang niet altijd is duidelijk of we alle mogelijkheden al hebben verkend. Circulair denken vraagt om een vooruitziende blik. Deze masterclass gaat zowel in op mogelijkheden, de verandering in organiseren en de financiële en juridische implicaties (want knelpunten zijn er ook).

Programma

9.30 uur: start

 • Introductie van circulaire gebiedsinrichting en de twee kringlopen van Ellen MacArthur.
 • Wat zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor circulaire ontwikkeling voor nieuwe gebieden?
 • Praktische handvatten en voorbeelden van circulariteit op wegen, groen, leidingen, riolering, waterberging en andere civieltechnische projecten. 
 • Wat bespaar je hiermee? Welke investeringen moet je hiervoor maken?
 • Van welke materialen kun je gebruikmaken in de openbare ruimte?
 • Hoe maak je een materialenpaspoort? Hoe vertaal je dit naar een verdienmodel?

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Op welke wijze veranderen overheidsopdrachten door circulariteit (andere eindproducten, diensten en vormen)?
 • Samenwerken met meerdere ketenpartners: hoe pak je dat aan?
 • Kwaliteitsbewaking door keurmerken: wat werkt wel en wat niet?

12.15 - 13.00 uur: lunch

 • Circulaire businessmodellen in de openbare ruimte: hoe gaat het bedrijfsleven hiermee om?
  • Eerst het businessmodel dan pas een haalbaar project;
  • Belangen koppelen;
  • Wat wordt er verdiend met afvalstromen?;
  • Hoe wordt hergebruik een meerwaarde?
 • Opstelling van kosten en opbrengsten/grondexploitatie met een lange doorlooptijd.
 • Juridische aspecten van circulair inrichten
  • Aanbesteding;
  • Privaat- en publiekrechtelijke aspecten.
 • Bijdrage circulariteit aan klimaatdoelen

14.45 - 15.00 uur: pauze

Financiering: hoe krijg je dit rond?

 • De visie van banken als BNG, Rabobank en Triodos;
 • Zekerheden die de bank vraagt bij hergebruik;
 • Alternatieve financieringsvormen als fondsvorming.

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de mogelijkheden van circulair inrichten van de openbare ruimte;
 • Kun je de vertaalslag maken naar de financiële consequenties;
 • Weet je de manier waarop je de aanbesteding en de zaak publiekrechtelijk regelt.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.