Duurzame mobiliteit

Wanneer? 
dinsdag 25 juni 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Wat zijn de ruimtelijke consequenties van duurzaam mobiliteitsbeleid?

Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan de fiets, de auto, de voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, zoals meer collectief vervoer, de opkomst van de elektrische fiets en de verandering die elektrische auto’s met zich meebrengen. Hierdoor moet er nagedacht worden over andere manieren om de openbare ruimte in te richten. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en op welke wijze dit juridisch geregeld wordt. Eindigt dit bij de meest extreme vorm: onze Nederlandse auto op zonne-energie, de Lightyear One?

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: overzicht alternatieve energiebronnen 

 • Trends in mobiliteit
  • Overschakeling automerken elektrisch/hybride in 2025: wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte?;
  • Veranderingen auto-afhankelijkheid en autobezit in de stad en platteland;
  • Impact elektrisch rijden en collectief vervoer op de (her)inrichting van de openbare ruimte;
  • Gevolgen voor de nutsinfrastructuur (smart grids).
 • Beleidsvorming auto, fiets en OV
  • Flexibilisering van CROW-normen gelet op duurzaamheid: hoe doe je dat?;
  • Processchema voor ontwikkeling van mobiliteitsvraagstukken in duurzame  gebiedsontwikkeling;
  • Shared spaces als ontmoetingsplek van auto, fiets en OV;
  • Voorbeelden van uitwisselbaarheid van parkeervoorzieningen met andere  functies;
  • De (on)mogelijkheid van verandering van gedrag (+ voorbeelden hoe het wel kan).

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Mobiliteit op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming
  • Vergrijzing en afname van voorzieningen: problemen van het platteland;
  • Functiecombinaties: parkeren en stallen van fietsen, parkeren en energie, mobiliteitshubs;
  • Wat  kan je beleidsmatig regelen?;
  • De inrichtingseisen en bevordering gebruik van de (elektrische) fiets;
  • Voorbeelden bevorderen van maatwerk-openbaar vervoer in plaats van de bus.
  • Verandering van bestaande plattelandsnieuwbouwwijken bij afname autobezit.
 • Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen
  • Laadpalen, lantarenpalen en energie terugleveren aan gebouwen;
  • Energievoorziening van en door voertuigen;
  • Eisen aan het elektriciteitsnetwerk (smart grids).

12.15 - 13.00 uur: lunch
Middag: opslag en verwerking

 • Economische duurzaamheid
  • Totaal Cost of ownership (TCO) vs. de opbrengsten gedurende de levenscyclus (met andere woorden: is een bepaalde aanpak financieel, met inachtneming van de lange termijn, uitvoerbaar en wat zijn de risico’s en de risicobeheersing?);
  • Financiering van parkeervoorzieningen en mobiliteitsdiensten;
  • (Anti)fiscalisering van een duurzaam mobiliteitsbeleid;
  • Waardestijging en aantrekkelijkheid van een gebied om te investeren;
  • Ervaringen met verkoop van woningen met beperkte parkeernorm;
  • Kosten (en opbrengsten) van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de wijk.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische mogelijkheden
  • Parapluplan parkeren voor het leveren van maatwerk;
  • Mogelijkheden met klassieke bestemmingsplannen;
  • Omgevingsplan met flexibele normen en huidige mogelijkheden onder de Transitiewet;
  • Sturende verordeningen;
  • Privaatrechtelijk om gebruik af te dwingen.
 • Bijdrage aan klimaatdoelen
  • Hoe draagt duurzame mobiliteit van de openbare ruimte bij aan de klimaatdoelen in 2050?  

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zie je mogelijkheden voor het platteland.
 • Kan je de vertaalslag maken naar financiële consequenties.
 • Ken je de manier waarop je de aanbesteding moet regelen en de zaak publiekrechtelijk regelt.
 • De winst voor CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag