Duurzame mobiliteit

Wanneer? 
donderdag 19 september 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Wat zijn de ruimtelijke consequenties van duurzaam mobiliteitsbeleid?

Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan de fiets, de auto, de voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, zoals meer collectief vervoer, de opkomst van de elektrische fiets en de verandering die elektrische auto’s met zich meebrengen. Hierdoor moet er nagedacht worden over andere manieren om de openbare ruimte in te richten. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en op welke wijze dit juridisch geregeld wordt. Eindigt dit bij de meest extreme vorm: onze Nederlandse auto op zonne-energie, de Lightyear One?

Programma

9.30 uur: start

 • Trends in mobiliteit
  • Overschakeling automerken elektrisch/hybride in 2025: wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte?;
  • Veranderingen auto-afhankelijkheid en autobezit in de stad en platteland;
  • Impact elektrisch rijden en collectief vervoer op de (her)inrichting van de openbare ruimte;
  • Gevolgen voor de nutsinfrastructuur (smart grids).
 • Beleidsvorming auto, fiets en OV
  • Flexibilisering van CROW-normen gelet op duurzaamheid: hoe doe je dat?;
  • Processchema voor ontwikkeling van mobiliteitsvraagstukken in duurzame  gebiedsontwikkeling;
  • Shared spaces als ontmoetingsplek van auto, fiets en OV;
  • Voorbeelden van uitwisselbaarheid van parkeervoorzieningen met andere  functies;
  • De (on)mogelijkheid van verandering van gedrag (+ voorbeelden hoe het wel kan).

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Mobiliteit op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming
  • Vergrijzing en afname van voorzieningen: problemen van het platteland;
  • Functiecombinaties: parkeren en stallen van fietsen, parkeren en energie, mobiliteitshubs;
  • Wat  kan je beleidsmatig regelen?;
  • De inrichtingseisen en bevordering gebruik van de (elektrische) fiets;
  • Voorbeelden bevorderen van maatwerk-openbaar vervoer in plaats van de bus.
  • Verandering van bestaande plattelandsnieuwbouwwijken bij afname autobezit.
 • Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen
  • Laadpalen, lantarenpalen en energie terugleveren aan gebouwen;
  • Energievoorziening van en door voertuigen;
  • Eisen aan het elektriciteitsnetwerk (smart grids).

12.15 - 13.00 uur: lunch

 • Economische duurzaamheid
  • Total Cost of ownership (TCO) vs. de opbrengsten gedurende de levenscyclus (met andere woorden: is een bepaalde aanpak financieel, met inachtneming van de lange termijn, uitvoerbaar en wat zijn de risico’s en de risicobeheersing?);
  • Financiering van parkeervoorzieningen en mobiliteitsdiensten;
  • (Anti)fiscalisering van een duurzaam mobiliteitsbeleid;
  • Waardestijging en aantrekkelijkheid van een gebied om te investeren;
  • Ervaringen met verkoop van woningen met beperkte parkeernorm;
  • Kosten (en opbrengsten) van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de wijk.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische mogelijkheden
  • Parapluplan parkeren voor het leveren van maatwerk;
  • Mogelijkheden met klassieke bestemmingsplannen;
  • Omgevingsplan met flexibele normen en huidige mogelijkheden onder de Transitiewet;
  • Sturende verordeningen;
  • Privaatrechtelijk om gebruik af te dwingen.
 • Bijdrage aan klimaatdoelen
  • Hoe draagt duurzame mobiliteit van de openbare ruimte bij aan de klimaatdoelen in 2050?  

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zie je mogelijkheden voor het platteland.
 • Kan je de vertaalslag maken naar financiële consequenties.
 • Ken je de manier waarop je de aanbesteding moet regelen en de zaak publiekrechtelijk regelt.
 • De winst voor CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.