Klimaatadaptieve gebieden

Wanneer? 
donderdag 20 juni 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter, uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. Vanaf 2019 moeten alle gemeenten in Nederland daarom de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten van mogelijke klimaatproblemen in kaart te brengen. 

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: inleiding klimaatadapatie en uitvoering stresstest

 • De wettelijke plicht van gemeenten om uiterlijk in 2019 een stresstest uit te voeren naar klimaatverandering. Hoe ziet het juridisch kader eruit?
 • Hulpmiddelen om de gevoeligheid van een gebied voor klimaatverandering te verkennen. Met o.a. de klimaateffectatlas, 3Di en KlimaatTRAP.
 • Hoe gaat een stresstest in zijn werk en wat zijn de gevolgen voor gebiedsontwikkeling?
 • Plichten en mogelijkheden van het Waterschap: de aanpassing van de Waterwet.

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Vertaling naar uitvoeringsagenda met praktische voorbeelden bij gebiedsontwikkeling.
 • Hoe zorg je dat je het bestuur, beleidsmakers en de projectleiders meekrijgt?

12.15 - 13.00 uur: lunch
MIddag: praktische uitvoering

 • Het opvangen van waterproblemen in de wijk: hoe ga je hiermee om?
 • Het vasthouden van water in en om gebouwen.
 • Problemen door hitte komen steeds dichterbij: wat kan je hieraan doen?
 • Het voorkomen van droogte met gebiedsinrichting: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening. 
 • Slimme financiering: subsidies waterschappen, Waterwet en andere bronnen.
 • Andere vormen van kostendekking: werk met werk maken, fiscaliteit en waterschapsbelastingen.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische mogelijkheden in bestemmingsplan/bouwbesluit/omgevingsplan.
 • Aansprakelijk stellen van gemeenten bij onvoldoende maatregelen (casus gemeente Cuijk).
 • Samenwerking: hoe kunnen gemeenten m.b.t. klimaatadaptatie samenwerken met waterschappen, bedrijven, bewoners en andere gemeenten?
 • Wat kan de bijdrage zijn van klimaatadaptief inrichten aan klimaatdoelen?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Deze dag levert je het volgende op:

 • Inzicht in het uitvoeren van een stresstest voor de uitvoering van de wettelijke plicht voor klimaatadaptie.
 • Praktische oplossingen voor gebiedsinrichting bij klimaatverandering.
 • Financiële en juridische gevolgen en oplossingen.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.