Woningcorporaties

De Omgevingswet komt eraan, waar staan we?

donderdag 23 september 2021

De Omgevingswet komt er nu toch echt aan. Aan de kant van de politiek is er veel gekrakeel of de nieuwe software allemaal op tijd klaar is en of voldoende geld beschikbaar is om de wet te implementeren. Waar staan we nu en wat moeten we als corporatie doen?

Om met de eerste vraag te beginnen, waar staan we nu eigenlijk? De nieuwe software is gegoten in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De stand hangt af van de leverancier. De grote lijken vooralsnog meer problemen te hebben dan de kleinere. De grotere maken ook meer een omgeving die zeer gebruiksvriendelijk is, terwijl de kleinere dat minder zijn maar wel snel.

Bij één van de kleinere partijen zijn we zelf betrokken bij een pilot om een omgevingsplan te maken. Het is nu al mogelijk om allerlei regels te koppelen aan sociale woningbouw op de kaart. Je kunt dan als corporatie zelf nagaan welke regels van toepassing zijn. Is dit allemaal meer dan nu het bestemmingsplan is? Dat hangt weer van de gemeente af. Er zijn gemeentes die allerlei nieuwe regels ‘maken’ die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen; dat is meer dan slechts goede ruimtelijke ordening. Te denken valt dan aan regels over klimaatadaptatie, energievoorziening, circulair bouwen of afgedwongen differentiatie in mobiliteit.

Wat betreft het budget hebben we te maken met een overheidsprobleem. We hebben nog niet gehoord dat de kosten van de leges omhoog gaan, of dat de plankosten gaan stijgen. Dit heeft ook alles te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarbij wordt alleen het ruimtelijk toetsen door de gemeente gedaan. Als corporatie is het wel mogelijk om meerkosten op de rekening te  krijgen. Dit is in verband met de private toetsing van de bouw zelf, maar dat betekent niet meer kosten door de gemeente zelf.

Als corporatie is het zaak om vooral aangesloten te zijn op de vele pilots die in het land plaatsvinden. Zorg dat je invloed hebt en weet wat je binnen én buiten de deur moet zien te houden. Houd wel rekening met het feit dat op termijn de prestatieafspraken verwerkt worden in het omgevingsplan.

Wat kun je anterieur verwachten van de nieuwe plankostenscan onder de Omgevingswet? Scobe vertelt het je op 12 november, tijdens onze masterclass Plankostenscan onder de Omgevingswet. Ga je minder planschade/nadeelcompensatie ontvangen, of ga je minder betalen wanneer je nieuw ontwikkelt? Op 2 december vindt de masterclass Handreiking Nadeelcompensatie en praktijk van het grondbeleid plaats. Schrijf je hier in.