Planeconomie & Vastgoedrecht

Wettelijk gereguleerd: prijs sociale koopwoning € 310.000

dinsdag 1 september 2020

Nu de laatste voorbereidende stap voor de besluitvorming is geweest is het waarschijnlijk dat de maximale prijs van een sociale koopwoning stijgt van € 200.000 naar € 310.000. Dat is de prijs van de NHG. Dit voorstel hoeft nu alleen nog maar door de kamer te komen en dan is het definitief.

Om ervoor te zorgen dat de woningen beschikbaar zijn voor de burgers die ze echt nodig hebben, is een behoorlijk aantal eisen gesteld aan de doelgroep die de woning mag bewonen. Er moet in een verordening -aldus het Bro- vastliggen wat het beleid is als ze worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het inkomen is een van de graadmeters. In diverse gemeenten leidt dit helaas tot een hogere grens voor het verkrijgen van een starterslening.

Sociale koopwoningen worden overigens niet vaak opgenomen in een bestemmingsplan. Het handhaven van de boetes op het moment dat de woning binnen een vooraf afgesproken periode alsnog buiten de doelgroep verkocht wordt, lijkt het grootste probleem. Hoe regel je dit in?

Een aantal gemeenten durfde deze stap wel te zetten en er zijn ondertussen al boetes betaald (bijvoorbeeld in de gemeente Teylingen). Het gaat hier om een kettingbeding in de grondverkoopovereenkomst. De makelaar heeft in dit specifieke project driemaal een vraag gesteld. In één geval heeft de koper ook betaald en in de andere twee gevallen is gewacht met de verkoop tot de periode voorbij was. Het kan dus wel.

De koppeling van de prijs van de sociale koopwoningen aan de NHG -grens wordt opgenomen in de Omgevingswet zo heeft de minister gezegd. Maar dat duurt nog even. Wellicht is er een mogelijkheid om dit al eerder toe te passen. Zo hebben de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven bijvoorbeeld hiervoor al een verzoek bij het ministerie van BZK gedaan. De kamer moet hier nog wel een besluit over nemen, maar er is een gerede kans dat dit lukt.

Middels een beroep op de Transitiewet zouden daarna ook andere gemeenten hierbij gemakkelijk aan kunnen haken. Wordt vervolgd.