Planeconomie & Vastgoedrecht

Versnellen woningbouwproductie 'meer met minder'

dinsdag 31 augustus 2021

In 2018 schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een advies voor Minister Ollongren over een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort dat als suggestie had: maak verdichtingsplannen. Op diverse plaatsen is daaraan invulling gegeven door meer aandacht voor binnenstedelijke ontwikkeling te hebben, maar er is ondertussen een stevige roep om weer te gaan bouwen in de wei. Maar kan het wellicht niet nog simpeler?

De raad voor de Leefomgeving stelt het volgende:

“Aanbeveling 3. Gemeenten, zet in op extra verdichting op binnenstedelijke locaties Om de bouwproductie te versnellen doen gemeenten in regio’s met gespannen woningmarkten er verstandig aan om bij binnenstedelijke locaties hogere dichtheden te overwegen. Vooral op locaties waarvoor al een goedgekeurd globaal bestemmingsplan bestaat, kunnen zo op relatief korte termijn meer woningen worden gerealiseerd. Binnenstedelijke verdichting is niet onomstreden. Dit komt door de veelgemaakte associatie met hoge woontorens waaraan meerpersoonshuishoudens geen behoefte zouden hebben. Het is daarom goed om te benadrukken dat verdichting niet per se hoogbouw betekent. Zoals Buitelaar stelt, kan dezelfde hoge woningdichtheid door middel van totaal verschillende stedenbouwkundige ontwerpen met verschillende woningtypen tot stand worden gebracht. Figuur 1 laat bijvoorbeeld drie verschillende stedenbouwkundige ontwerpen zien, voor 75 woningen per hectare”.

Dit op basis van een publicatie uit 1999: het kan verkeren. De Minister heeft in de kabinetsreactie op het rapport dat de titel meekreeg “versnellen woningbouwproductie , met behoud van kwaliteit” nog eens ondersteund.

We spraken nog even kort met één van de leden van de Rli die destijds bij het rapport betrokken was: Niels Koeman. Hij had niet de indruk dat er nu erg veel was veranderd. Maar goed, wellicht kan het nog simpeler.

Nu de noodzaak om kleinere woningen te maken steeds groter wordt, zou het toch moeten kunnen om binnen de bestemde vlakken de woningaantallen te verhogen. Zie het als meer plakken van dezelfde worst. Het vraagt om een partiele herziening van een bestemmingsplan of -als dat beschikbaar is- de uitwerking van een globaal plan. Uiteraard moet de parkeernorm worden aangepast, maar dat is bijvoorbeeld met een parapluplan ook eenvoudig op te lossen. CROW is in ieder geval lang zo strikt niet meer in de leer. Bovendien zou parkeren op afstand een oplossing kunnen leveren.

Het motto wordt dan: meer met minder.