Gemeentelijk Vastgoed Management

Indicator maakt milieu-impact renovatie zichtbaar

dinsdag 5 april 2022

Dankzij een nieuwe indicator is de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar te maken en te optimaliseren voor CO2-belasting en circulariteit. Voor het onderhoud van platte daken is al een rekentool beschikbaar. Dat is handig voor het aanbesteden van onderhoud. De tool heet MKI-onderhoud. 

 

Doel

Deze nieuwe indicator, ontwikkeld door adviesbureau W/E Adviseurs met de ondersteuning van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum, is gemaakt voor en door onderhoudsbedrijven en kennisinstellingen om de integrale milieu-impact van ingrepen in d e bestaande bouw te kunnen bepalen. Zo kunnen ze in een vroeg stadium uitrekenen welke impact het opnieuw aanvoeren of ter plekke hergebruiken van materialen heeft. De indicator houdt rekening met onder meer de materialen, de verwerking en het transport en wat dit betekent voor de levensduur. Als de tool klaar is, kan hij worden meegenomen in aanbestedingsvoorwaarden. Wie wil, kan al experimenteren met daken.  

Rekentool

Vanuit de methodiek MKI-Onderhoud is een prototype van een rekentool in Excel ontwikkeld, die onderhoudsbedrijven in kunnen zetten om hun onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van platte daken te optimaliseren. De volgende stap is om de rekentool uit te breiden naar andere bouwdelen, zoals gevelelementen en kozijnen. Dan is de tool breder toepasbaar en kunnen vastgoedbeheerders de tool gebruiken om met de onderhoudsbedrijven in gesprek te gaan over de gemaakte keuzes bij de onderhoudsaanpak. We gaan er daarbij ook vanuit dat de tool breder wordt gemaakt dan alleen woningen.

W/E Adviseurs en Koninklijke OnderhoudNL beschouwen de ontwikkeling van de MKI-Onderhoud als een belangrijke stap in de richting van het circulair renoveren van panden. De methode en de tool zijn gebaseerd op de MPG-basismethode en sluiten aan op Nationale Milieudatabase, de nationale methodiek voor het meten van duurzaamheid. Daarnaast maakt de indicator onderdeel uit van Kwaliteit in Balans, het afwegingskader voor het ontwikkelen van resultaatgerichte onderhoudsaanpakken.

Circulariteit

Hergebruikt materiaal biedt mogelijkheden om milieuwinst te behalen ten opzichte van traditioneel onderhoud. In hun diepgravende handboek ‘Circulair renoveren' gaven Merel Stolker en Anne Steijn in maart 2021 aan dat circulair materiaalgebruik een manier is om het energiegebruik én het grondstoffen- en materiaalgebruik te verminderen, wanneer er ambities zijn om te vernieuwen. Door materialen circulair te gebruiken kunnen gemeenten de belasting op het milieu, die onder meer met renovatie gepaard gaat, zo beperkt mogelijk houden.  

Dat de keuzes soms verrassend zijn mag blijken uit het figuur op de afbeelding hierboven van Onderhoud NL: nieuw triple glas blijkt toch een grotere belasting voor het milieu op te leveren dan renovatie van dubbelglas.

Tot slot

MKI-onderhoud sluit dus aan op de MPG-normering. Dat maakt het gebruik alleen maar acceptabeler. Des te meer reden om de ontwikkeling van het MKI-onderhoud te volgen en alvast eens na te denken hoe die gebruikt kan worden in uw volgende onderhoudsaanbesteding, of te bespreken met uw huidige onderhoudsbedrijven.

 

Bronnen: 

https://www.onderhoudnl.nl/mki-onderhoud 

https://scobe.nl/nieuws/circulariteit-gebiedsontwikkeling-meetbaar