Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht 2018/2019

Het vakgebied
Wil je je breed ontwikkelen? En grip krijgen op zowel de financiële als de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling? Dan past deze opleiding bij jou. Planeconomen, juristen en zeker projectleiders in ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken krijgen in deze opleiding een breed, praktisch én verdiepend inzicht in alle aspecten van het vakgebied. 

Doelgroep
Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. De planeconoom kent de kosten, opbrengsten en de risico’s die aan een ontwikkeling zijn verbonden. De vastgoedjurist weet wat er speelt op de (lokale) grond- en vastgoedmarkt. Hij weet wat de publiekrechtelijke kaders zijn en geeft de juridische kaders voor samenwerkingen aan. De projectleider is overall verantwoordelijk voor de projecten. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

De opleiding en duur van het programma
Het programma van de opleiding bestrijkt een periode van ca. 8 maanden en beslaat 20 masterclasses van één dag. Naast de colleges wordt er een examen afgenomen schrijf je aan een thesis over een onderwerp uit jouw eigen praktijk. Voorafgaande aan de colleges krijg je literatuur en een huiswerkopdracht. De gemiddelde voor- en nabereidingstijd per collegedag is 1 à 2 dagdelen. 

Docenten
Alle docenten van Scobe Academy zijn koplopers in hun vakgebied. Ze brengen de actualiteit van hun vakgebied in waardoor de deelnemers de laatste innovaties meekrijgen.  

Scobe Academy en de MRICS-titel
Naast het Scobe Academy diploma kan geopteerd worden om op te gaan voor de MRICS-titel. Hiertoe schrijf je ten behoeve van het RICS-assessment twee aanvullende casussen. Dit zijn projectbeschrijvingen waarin jouw rol, bijdragen en meerwaarde aan het project centraal staan. Wie het RICS-assessment met goed gevolg aflegt, wordt MRICS.

Op 6 november 2018 start de nieuwe opleiding. Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Ten slotte: je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en je selectie van masterclasses maken. Zie hieronder de colleges.

Colleges nov. 2018 - juni 2019

Blok 1

 1. Gebiedsontwikkeling: de spelers, hun drijfveren en rollen
 2. Basis Planeconomie: het maken van een Grondexploitatie
 3. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte
 4. Grondexploitatie en actuele ontwikkelingen
 5. Administratie, BBV en rol van de accountant 
 6. Vastgoed rekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie
 7. Publiek recht
 8. Omgevingswet
 9. Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk

Blok 2

 1. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade
 2. Aanbesteden en staatssteun
 3. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling
 4. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid
 5. Stedenbouwkundige principes en marktanalyse
 6. Organische en integrale ontwikkeling 
 7. Leegstand en transformatie
 8. Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad
 9. Samenwerkingsvormen in gebiedsontwikkeling
 10. Beheersing van het ontwikkelproces
 11. Grondbeleid en integratiecollege

Download voor meer informatie de brochure via de blauwe knop.  

Startdatum 
dinsdag 6 november 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 7.350,- (excl. btw) inclusief kosten voor het RICS-assessment. Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosten voor de aanschaf van extra literatuur zijn voor eigen rekening, dit is optioneel. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag