Exploitatieplan, Fiscaliteiten en Weerstandsvermogen