Basiscursus Grondexploitatie (4 dagen)

Inhoud en programma

Deze vierdaagse basiscursus Grondexploitatie legt de financiële basis voor de planeconoom en gebiedsontwikkelaar.

 1. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 15 mei 2018
 2. Vastgoed rekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie, 31 mei 2018
 3. Eploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk, 14 juni 2018
 4. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 20 september 2018

Dag 1: Aan de slag met de Grex

Op dag één leer je met de grex werken aan praktijkvoorbeelden.

 • Je bekijkt de grex vanuit het perspectief van een gebiedsontwikkeling. Voor welk gebied  zet je de grex op?
 • Wat is de relatie van de planeconoom en (vastgoed)ontwikkelaar en vastgoed en grondexploitatie.
 • Hoe toets je een ontwerp?
 • Hoe maak je het  haalbaar? Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Welke parameters zijn leidend ?
 • En hoe kun je met een grondexploitatie een project sturen?
 • Ten slotte kijken we naar welke actuele ontwikkelingen van invloed zijn op de grondexploitatie.

Dag 2. Integraal rekenen

Hierin wordt de grex in breder financieel perspectief van het gebied geplaatst. Want de grex mag dan de basis voor de grond zijn, de opstalontwikkeling ken de Vastgoedexploitatie (VEX). Ten slotte is de beheerexploitatievan bijvoorbeeld een belegger of woningcorporatie, die zich over 30 à 50 jaar uitstrekt, de derde exploitatie die er toe doet. De drie exploitaties staan met elkaar in verband. Zo zullen duurzaamheidsinvesteringen in de opstalexploitatie lagere energielasten (beheerexploitatie) tot gevolg hebben. Hoegere investering in de opstalexploitatiekan leiden tot een lagere (residuele) grondwaarde. op deze dag leer je ondermeer hoe je in de beheerexploitaties de belangrijkste ratio's als de IRR, BAR, NAR, DCF kunt berekenen.

Dag 3: Het maken van een exploitatieplan

Deze masterclass bestaat uit twee delen. In het ochtenddeel wordt ingegaan op de Grex-wet. We gaan in op de basisprincipes van de Grex-wet als het gaat over privaat- en publiekrecht en het daarbij behorende exploitatieplan en kostenverhaal. Daarbij komt ook de meest actuele stand van de jurisprudentie voorbij in boeiende casuïstiek. Tijdens het middagdeel worden kostenverhaal en de financiële gevolgen van een exploitatieplan behandeld. Er wordt verteld hoe dan echt in de praktijk de geldstromen lopen versus een anterieure overeenkomst. Ander punt is hoe je in een anterieure overeenkomst elementen van een exploitatieplan kunt gebruiken. Verder gaan we dieper in op het kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom. 

Dag 4: Fiscale aspecten

Gebiedsontwikkelingen hebben fiscale consequenties. In deze masterclass wordt inzicht gegeven in de fiscale aspecten van grond- en vastgoedtransacties. Onderwerpen zijn btw, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting. Wat is de basis voor het betalen van overdrachts- en omzetbelasting? Wanneer is de grond bouwrijp? Het enkele feit van het uitvoeren van werken in de omgeving is niet voldoende om de grond als bouwrijp te kwalificeren. Hoe werkt de omzetbelasting voor de overheid en hoe werkt het Btw-compensatiefonds? Op welke wijze werkt de omzetbelasting voor projectontwikkelaars? En wat is de bijzondere positie van de woningbouwcorporaties en beleggers.  Je krijgt inzicht in de meest actuele stand van zaken. Dat geldt ook voor de overdrachtsbelasting en de vennootschapsbelasting.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (aankomend) planeconomen, beleidsmedewerkers en projectleiders bij overheden en marktpartijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties en daarvan de grondexploitaties in de vingers willen krijgen, deze willen kunnen duiden en een goede financiele sparringspartner zijn in het ontwikkelingsproces.

Docenten

De docenten in het vakgebied zijn doorgewinterde financieel specialisten uit de praktijk. Jeroen van der Kruit (dag 1), is Planeconoom bij de gemeente Utrecht. Andrew Mersie (dag 2) is planeconoom bij Metafoor en Floris Ledder (dag 3) is ondermeer assetmanager, initiator van een vastgoedfonds en financieel specialist bij Boer&Croon.  

Voor meer informatie per college, klik op de betreffende colleges hieronder. De masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. 

Startdatum 
dinsdag 15 mei 2018
Aantal dagen 
4
Locatie 
Gouda
Investering? 
€ 1.195,-
Scobe Academy in samenwerking met 
Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
Boer en Croon