Basiscursus Grondexploitatie

Inhoud

De vierdaagse basiscursus Grondexploitatie legt de financiële basis voor de planeconoom en gebiedsontwikkelaar.

Tijdens de eerste masterclass bouw je zelf een grondexploitatie op. We beginnen met een blanco spreadsheet en stap voor stap komen de basisbegrippen uit de grondexploitatie naar voren en in de grondexploitatie verwerkt. 

Op de tweede dag wordt het hele proces van aankoop tot verkoop van grond behandeld. Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop van gronden en panden en onteigening? Je krijgt inzicht in de verschillende kostenposten van de grondexploitatie. Ook wordt dit vanuit het private perspectief bekeken: hoe worden nabetalingsafspraken gemaakt?

Tijdens de derde masterclass wordt een overzicht gegeven van de huidige ontwikkelingen en aanpak rondom de grondexploitatie. Hierna gaan we aan de slag met de begrippen rente, index en fasering.

De laatste masterclass gaat over de basisprincipes van de financiële administratie van een gemeente, de BBV en de financiële gevolgen voor een exploitatieplan. 

Programma

De basiscursus Grondexploitatie bestaat uit een reeks van 4 masterclasses en start op 9 april 2020. 

  1. Het maken van een Grondexploitatie (9 april 2020)
  2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (16 april 2020)
  3. Grondexploitatie en actuele ontwikkelingen (23 april 2020)
  4. Administratie, BBV en de rol van de accountant (7 mei 2020)

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (aankomend) planeconomen, beleidsmedewerkers en projectleiders bij overheden en marktpartijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties en daarvan de grondexploitaties in de vingers willen krijgen, deze willen kunnen duiden en een goede financiele sparringspartner willen zijn tijdens het ontwikkelingsproces.

Leerdoelen

  • Je kan de structuur van een grondexploitatie doorgronden;
  • Je leert de basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen;
  • Je weet hoe deze begrippen worden toegepast in de eigen beroepspraktijk. 
  • Je kunt een grondexploitatie maken die rekening houdt met de aspecten van de veranderde marktomstandigheden.
  • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van civiele techniek, zowel in financiële zin als juridisch.

Investering

1.795 euro, excl. btw.

Film

Startdatum 
donderdag 9 april 2020
Aantal dagen 
4
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 1.795,-