Integraal vastgoedrekenen: grondexploitatie, vastgoed- en beheerexploitatie (3 dagen)

Inhoud en programma

Deze driedaagse cursus Grondexploitatie legt de financiële basis voor de Planeconoom en gebiedsontwikkelaar.

 1. Basis Planeconomie: het maken van een grondexploitatie, 17 april 2018
 2. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 24 april 2018
 3. Integraal rekenen, 15 mei 2018

Dag 1: Op de eerste dag  bouw je zelf een grondexploitatie 

 • De dag begint met een blanco Excel sheet en stap voor stap komen de basisbegrippen uit de grondexploitatie naar voren en worden deze in jouw exploitatie verwerkt.
 • De verschillende kostenposten als verwerving, tijdelijk beheer, milieu- & onderzoekskosten, slopen en  bouw- en woonrijp maken et cetera komen allemaal voorbij.
 • Ook breng je de verschillende type opbrengstenposten in zoals fondsen en voorzieningen en grond- en renteopbrengsten.
 • Zowel van woningbouw als van commercieel onroerend goed bereken je residuele grondwaardes en
 • leer je het resultaat van de grondexploitatie uit te rekenen als
  • nominaal resultaat,
  • als eindwaardeberekening en
  • als netto contantewaardeberekening.

Dag 2: aan de slag met de Grex

Op dag twee ga je meer met de grex werken aan praktijkvoorbeelden.

 • Je bekijkt de grex vanuit het perspectief van een gebiedsontwikkeling. Voor welk gebied  zet je de grex op?
 • Wat is de relatie van de planeconoom en (vastgoed)ontwikkelaar en vastgoed en grondexploitatie.
 • Hoe toets je een ontwerp?
 • Hoe maak je het  haalbaar? Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Welke parameters zijn leidend ?
 • En hoe kun je met een grondexploitatie een project sturen?
 • Ten slotte kijken we naar welke actuele ontwikkelingen van invloed zijn op de grondexploitatie.

Dag 3. Integraal rekenen

Hierin wordt de grex in breder financieel perspectief van het gebied geplaatst. Want de grex mag dan de basis voor de grond zijn, de opstalontwikkeling ken de Vastgoedexploitatie (VEX). Ten slotte is de beheerexploitatievan bijvoorbeeld een belegger of woningcorporatie, die zich over 30 à 50 jaar uitstrekt, de derde exploitatie die er toe doet. De drie exploitaties staan met elkaar in verband. Zo zullen duurzaamheidsinvesteringen in de opstalexploitatie lagere energielasten (beheerexploitatie) tot gevolg hebben. Hoegere investering in de opstalexploitatiekan leiden tot een lagere (residuele) grondwaarde. op deze dag leer je ondermeer hoe je in de beheerexploitaties de belangrijkste ratio's als de IRR, BAR, NAR, DCF kunt berekenen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (aankomend) planeconomen, beleidsmedewerkers en projectleiders bij overheden en marktpartijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties en daarvan de grondexploitaties in de vingers willen krijgen, deze willen kunnen duiden en een goede financiele sparringspartner zijn in het ontwikkelingsproces.

Docenten

De docenten in het vakgebied zijn doorgewinterde financieel specialisten uit de praktijk. Jeroen van der Kruit (dag 1), is Planeconoom bij de gemeente Utrecht. Andrew Mersie (dag 2) is planeconoom bij Metafoor en Floris Ledder (dag 3) is ondermeer assetmanager, initiator van een vastgoedfonds en financieel specialist bij Boer&Croon.  

Voor meer informatie per college, klik op de betreffende colleges hieronder. De masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. 

Startdatum 
dinsdag 17 april 2018
Aantal dagen 
3
Locatie 
Gouda
Investering? 
€1.195,-
Scobe Academy in samenwerking met 
Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
Boer en Croon