Seminars

De seminars vormen de top van de opleiding van Scobe Academy. Je krijgt hier vooral verdieping van de kennis die je eerder hebt opgedaan of waar je nu in de praktijk mee bezig bent. Het zijn praktische cursussen over actuele thema's. De seminars vragen om voorkennis. We gaan meteen de diepte in en bouwen voort op het niveau van de professional. In de seminars wordt kennis verdiept.