Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters

HOOGSTATE heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is HOOGSTATE actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van HOOGSTATE hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.