Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht 2019

Inhoud

Wil je je breed ontwikkelen? En grip krijgen op zowel de financiële als de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling? Planeconomen, juristen en zeker projectleiders in ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken krijgen door de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht een breed, praktisch én verdiepend inzicht in alle aspecten van het vakgebied. De opleiding is verdeeld in twee blokken, 20 masterclasses, twee examens en je schrijft een thesis over een onderwerp uit jouw eigen praktijk. De opleiding vindt plaats in Gouda (naast het station). 

Blok 1: Financiële en juridische basis
In dit blok leer je de basis omtrent rekenen met gebieds- en grondexploitaties en het publiek- en privaatrecht van gebiedsontwikkeling.

Blok 2: Verdieping
In dit blok koppel je de financiële en de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling aan elkaar d.m.v. verdiepende en actuele thema's.

Je kunt je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn ook los te volgen. 

Meer informatie? Download de brochure of neem contact op met opleidingsmanager Marjolein Vos via info@scobe.nl of 06 516 29 737. 

Programma

De opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht bestaat uit 20 masterclasses, twee examens en het schrijven van een thesis. Hiervoor krijg je 9 maanden de tijd, met een uitloop van 12 maanden. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur op Stationsplein 9d in Gouda (gebouw Gouwespoor). Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links (de masterclasses zijn ook los te volgen). Je kunt de thesis uiterlijk in januari afronden maar je kunt er ook voor kiezen de thesis eerder in te leveren.

Blok 1: Financiële en juridische basis

 • Introductiemiddag (12 maart 2019)
 1. Gebiedsontwikkeling: het speelveld (2 april 2019)
 2. Het maken van een grondexploitatie (9 april 2019)
 3. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (16 april 2019)
 4. Grondexploitatie in de praktijk (7 mei 2019)
 5. Administratie, BBV en rol van de accountant (14 mei 2019)
 6. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie (21 mei 2019)
 7. Publiek recht (4 juni 2019)
 8. Omgevingswet (11 juni 2019)
 9. Stedenbouwkundige principes en oefencasus (18 juni 2019)
 • Examen blok 1 (2 juli 2019)

Blok 2: Verdieping

 1. Energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden (3 sept. 2019)
 2. Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptie (10 sept. 2019)
 3. Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling (17 sept. 2019)
 4. Onteigening,  planschade en nadeelcompensatie (24 sept. 2019)
 5. Marktanalyse en verkooptechnieken (1 okt. 2019)
 6. Dealmaking: contracteren met de overheid (8 okt. 2019)
 7. Aanbesteden en staatssteun (29 okt. 2019)
 8. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (5 nov. 2019)
 9. Integrale gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling (12 nov. 2019)
 10. Leegstand en transformatie (19 nov. 2019)  
 11. Grondbeleid + integratiecollege (26 nov. 2019)
 • Examen blok 2 (17 dec. 2019)
 • Presentatie thesis (30 jan. 2020)
 • Excursie en diploma-uitreiking (13 feb. 2020)

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoedjuristen, projectleiders en rentmeesters. De planeconoom kent de kosten, opbrengsten en de risico’s die aan een ontwikkeling zijn verbonden. De vastgoedjurist weet wat er speelt op de (lokale) grond- en vastgoedmarkt. Je weet wat de publiekrechtelijke kaders zijn en geeft de juridische kaders voor samenwerkingen aan. De projectleider is eindverantwoordelijk voor de projecten. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Leerdoelen

Met deze opleiding verbreed en verdiep je je kennis, vaardigheden en creativiteit als planeconoom, vastgoedjurist, projectleider of rentmeester. Vanuit meerdere perspectieven krijg je nieuwe inzichten, rekenmodellen en tools aangereikt om meteen in praktijk te brengen. Als je de examens en thesis met goed gevolg hebt afgerond ontvang je het Scobe Academy diploma. 

Na de opleiding kun je opgaan voor de MRICS-titel bij de RICS. Ook is het mogelijk om PE-punten te ontvangen (o.a. bij NVR en RICS), informeer bij de opleidingsmanager naar de mogelijkheden. 

Investering

De masterclasses vinden gedurende ca. 7 maanden elke week (dinsdag of donderdag) van 9.30 - ca. 16.30 uur plaats. Voorafgaande aan de masterclass krijg je de literatuur en een huiswerkopdracht toegestuurd. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 á 2 dagdelen. Gedurende de examentijd en tijdens de afronding van de thesis besteed je hier meer tijd aan. Verder dien je in bezit te zijn van een laptop.

Kosten
€ 7.900,- (excl. btw)* Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie. Bij deze prijs zit inbegrepen:

 • RICS-assessment;
 • Catering;
 • Lesmateriaal is deels bij de prijs inbegrepen, een aantal boeken zijn voor eigen rekening.

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Film