Opleiding Financiële sturing op gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing op gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. Wat kun je onder meer verwachten? De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders die in de Grexwet en de toekomstige Omgevingswet worden gesteld. Onmisbaar bij gebiedsontwikkeling is inzicht in fiscale consequenties van projecten.

Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook aandacht voor Risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

Programma

 1. Basis Planeconomie: het maken van een grondexploitatie
 2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte: vormen, proces en keuzes
 3. Grondexploitatie in de nieuwe tijd
 4. Administratie, BBV en rol van de accountant
 5. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie
 6. Publiek recht (Wro / Omgevingswet)
 7. Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk
 8. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling
 9. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit
 10. Marktanalyse, verkooptechnieken en de grenzen
 11. Organische en integrale ontwikkeling (business case denken)
 12. Leegstand en transformatie

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 12 cursusdagen en loopt van november 2018 - mei 2019. Naast het volgen van de cursus werken de deelnemers aan de uitwerking van een praktijkcasus. Deze casus bestaat uit een aantal deelopdrachten die leidt tot een adviesrapport, zodat er ook direct rendement van de opleiding voor de organisatie is. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Deelnemers die de casus en examen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving wat meer. 

Startdatum 
dinsdag 13 november 2018
Aantal dagen 
12
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 3.950,- voor 12 masterclasses, excl. btw, terug te vorderen uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag