Opleiding Financiële sturing op Gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing op gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders die in de Grexwet en de toekomstige Omgevingswet worden gesteld. Bij gebiedsontwikkeling is inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook aandacht voor Risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

In april start de nieuwe cyclus, mocht je interesse hebben neem dan contact op met opleidingsmanager Marjolein Vos via info@scobe.nl of 06 516 29 737. 

Programma

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 12 cursusdagen en loopt van november 2018 - mei 2019. Naast het volgen van de cursus werk je aan een praktijkcasus. Deze casus bestaat uit een aantal deelopdrachten die leidt tot een adviesrapport. Hierdoor is er ook direct rendement van de opleiding voor de organisatie. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Cursusdagen

 1. Het maken van een Grondexploitatie (9 april 2019)
 2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (16 april 2019)
 3. Grondexploitatie en actuele ontwikkelingen (7 mei 2019)
 4. Administratie, BBV en rol van de accountant (14 mei 2019)
 5. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie (21 mei 2019)
 6. Publiek recht (4 juni 2019)
 7. Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk (18 juni 2019)
 8. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (17 sept. 2019)
 9. Marktanalyse, verkooptechnieken en de grenzen (1 okt. 2019)
 10. Integrale ontwikkeling en Stedenbouwkundige principes (8 okt. 2019)
 11. Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad (5 nov. 2019)
 12. Beheersing van het projectontwikkelproces (19 nov. 2019)

Doelgroep

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.950,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De btw kan verhaald worden op het BCF.

Resultaat

Deelnemers die de casus en examen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat. 

Startdatum 
dinsdag 9 april 2019
Aantal dagen 
12
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 4.950,- voor 12 masterclasses, excl. btw, terug te vorderen uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag