Juridisch

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf tot acht intensieve en specialistische masterclasses komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.

Inhoud

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de toekomstige Omgevingswet. U maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten. Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en subsidie dan wel staatssteun. Tenslotte kijken we naar de juridische aspecten rondom planschade en kostenverhaal.

Facultatief kunt u de masterclass Basis taxatieleer (inclusief de onteigeningsprocedure) volgen, de masterclass 'Fiscaliteiten gebiedsontwikkeling' en het integratiecollege ´Grondbeleid´. 

Profiel deelnemers

 • beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling en planologie
 • juristen privaatrecht bij gebiedsontwikkeling
 • adviseurs ruimtelijke ordenings- en vastgoedrecht
 • taxateurs, planschade adviseurs die hun blik willen verbreden naar de gebiedsontwikkeling

Meer informatie?

Download hiernaast de brochure of neem contact met ons op via info@scobe.nl of telefonisch: 010 - 7600255

Programma

De basiscursus bestaat uit 5 tot 8 masterclasses van één dag.

 1. Basis Wro / Omgevingswet, 30 november 2017
 2. Grex-wet in de praktijk, 7 december 2017
 3. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 14 december 2017
 4. Basis Taxatieleer en onteigening en Actualiteitencollege BBV en Vpb, 11 januari 2018 
 5. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 18 januari 2018
 6. Aanbesteden en staatssteun, 25 januari 2018
 7. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 1 februari 2018
 8. Grondbeleid en integratiecollege, 29 maart 2018

Aan het einde van de opleiding wordt er een examen afgenomen. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel.

Resultaat

 1. Als u deze cursus heeft afgerond heeft u een volledig beeld van het jurdische speelveld binnen gebiedsontwikkeling.
 2. Naast het overzicht kunt u ook met diepgaand inzicht in de specialistische onderwerpen adviseren en externe adviseurs aansturen.
 3. U hebt een scherpe antenne ontwikkeld om alle publiek en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling verantwoord te adresseren.
 4. U weet waar u op moet letten als u contracten aangaat met zowel publieke als private partijen
 5. U kunt een scherpe opdrachtgever zijn voor uw eigen organisatie én externe juristen en advocaten

Referenties

Ruud van Marle (gemeente Medemblik)

Hele mooie introductiecursus. Goed voor mensen die zich met hun organisatie aan het oriënteren zijn hoe het vastgoed professioneler aan te gaan pakken. Het geeft een mooi breed perspectief op vastgoed en vastgoedmanagement. Alle facetten komen aan de orde. Ik kan hem zo aanbevelen.

 

Docenten

Alle docenten van de leergang Wro- (omgevingswet en Vastgoedrecht zijn koplopers in hun vakgebied. De meest recente ontwikkelingen worden verwerkt in het collegemateriaal. Actuele wetswijzigningen en innovatieve oplossingen worden verwerkt in de vele casussen die beschreven worden en waar u zelf mee aan de slag zult gaan.

Locatie

Deze leergang wordt gehouden bij Scobe Academy in Gebouw Gouwespoor in Gouda

Stationsplein 9d
2801 AK Gouda

T 010 - 7600255
www.scobe.nl
info@scobe.nl

Ruud van Marle (gemeente Medemblik)

Heel mooie introductiecursus. Goed voor mensen die zich met hun organisatie aan het oriënteren zijn hoe het vastgoed professioneler aan te gaan pakken. Het geeft een mooi breed perspectief op vastgoed en vastgoedmanagement. Alle facetten komen aan de orde. Ik kan hem zo aanbevelen.

donderdag 30 november 2017
donderdag 11 januari 2018
donderdag 25 januari 2018
donderdag 1 februari 2018
donderdag 5 april 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 14 juni 2018
donderdag 6 september 2018
donderdag 13 september 2018
donderdag 20 september 2018
donderdag 27 september 2018
donderdag 22 november 2018