Financiële sturing op Gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing op gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Veder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook aandacht voor Risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

In april start de nieuwe cyclus, mocht je interesse hebben neem dan contact op met opleidingsmanager Marjolein Vos via info@scobe.nl of 010-7600255. 

Programma

De opleiding bestaat uit 12 masterclasses, twee examens en het schrijven van een thesis. Hiervoor krijg je ca.12 maanden de tijd. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur op Stationsplein 9d in Gouda (gebouw Gouwespoor). Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1: Financiële basis

 1. Het maken van een grondexploitatie (9 april 2019)
 2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (16 april 2019)
 3. Grondexploitatie in de praktijk (7 mei 2019)
 4. Administratie, BBV en rol van de accountant (14 mei 2019)
 5. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie (21 mei 2019)
 6. Stedenbouw en oefencasus (18 juni 2019)
 • Examen blok 1 (2 juli 2019)

Blok 2: Verdieping

 1. Energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden (3 sept. 2019)
 2. Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie (10 sept. 2019)
 3. Marktanalyse en verkooptechnieken (1 okt. 2019)
 4. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (5 nov. 2019)
 5. Integrale gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling (12 nov. 2019)
 6. Leegstand en transformatie (19 nov. 2019)
 • Examen blok 2 (17 dec. 2019)
 • Presentatie thesis (3 maart 2020)
 • Excursie en diploma-uitreiking (24 maart 2020)

Doelgroep

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.950,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De btw kan verhaald worden op het BCF.

Resultaat

Deelnemers die de casus en examen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat. 

Startdatum 
donderdag 21 november 2019
Aantal dagen 
12
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 4.950,- voor 12 masterclasses, excl. btw, terug te vorderen uit het Btw-compensatiefonds (BCF).