Financiële sturing op Gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing op gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Veder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook aandacht voor Risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

In april start de nieuwe cyclus, mocht je interesse hebben neem dan contact op met opleidingsmanager Marjolein Vos via info@scobe.nl of 010-7600255. 

Programma

De opleiding bestaat uit 12 masterclasses, twee examens en het schrijven van een thesis. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur.

Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1: Financiële basis

 1. Het maken van een grondexploitatie (9 april 2020)
 2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (16 april 2020)
 3. Grondexploitatie in de praktijk (23 april 2020)
 4. Administratie, BBV en rol van de accountant (7 mei 2020)
 5. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie (14 mei 2020)
 6. Stedenbouwkundige principes en oefencasus (11 juni 2020)
 • Examen blok 1 (25 juni 2020)

Blok 2: Verdieping

 1. Marktanalyse en verkooptechnieken (24 sept. 2020)
 2. Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie  (1 okt. 2020)
 3. Energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden (8 okt. 2020)
 4. Leegstand en transformatie (29 okt. 2020)
 5. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (5 nov. 2020)
 6. Integrale gebiedsontwikkeling en de rol van Woningcorporaties (12 nov. 2020)
 • Examen blok 2 (17 december 2020)
 • Presentatie thesis (n.t.b.)
 • Excursie en diploma-uitreiking (n.t.b.)

Je kunt je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn ook los te volgen. 

De opleiding vindt plaats in Gouda (pal naast het NS-station).

Doelgroep

Voor wie? Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, financieel adviseurs en controllers bij gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, woningcorporaties, beleggers of adviesbureaus.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Leerdoelen

 • Je kunt een grondexploitatie maken
 • Je kunt risico’s inschatten
 • Je kunt investeringsanalyses maken
 • Je weet de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie daarin te betrekken
 • Je weet duurzaamheid toe te passen in gebiedsontwikkeling

Deelnemers die de casus en examen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat. 

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.950,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De BTW kan verhaald worden op het BCF.

Film

Startdatum 
donderdag 9 april 2020
Aantal dagen 
12
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 4.950,- voor 12 masterclasses, excl. btw, terug te vorderen uit het Btw-compensatiefonds (BCF).