Planeconomie & Vastgoedrecht

Financiële sturing op Gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing op gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Verder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we je investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook is er aandacht voor risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

Meer informatie? Download de brochure of neem contact op met onze opleidingsmanager via info@scobe.nl of 06 516 29 737.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

De opleiding bestaat uit 12 masterclasses, twee examens en het maken van een praktijkopdracht. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur.

Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1: Financiële basis

 1. Het maken van een grondexploitatie (8 of 5 april 2021. Gezien de intensiteit van deze masterclass wordt de groep gesplitst. Richting de start van de opleiding verneem je op welke datum deze masterclass voor jou zal plaatsvinden)
 2. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte (22 april 2021)
 3. Grondexploitatie in de praktijk (29 april 2021)
 4. Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie (20 mei 2021)
 5. Administratie, BBV en rol van de accountant (10 juni 2021)
 6. Stedenbouwkundige principes en oefencasus (17 juni 2021)
 • Examen blok 1 (1 juli 2021)

Blok 2: Verdieping

 1. Marktanalyse en verkooptechnieken (30 september 2021)
 2. Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie  (7 oktober 2021)
 3. Energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden (28 oktober 2021)
 4. Leegstand en transformatie (4 november 2021)
 5. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (11 november 2021)
 6. Integrale gebiedsontwikkeling en de rol van Woningcorporaties (18 november 2021)
 • Examen blok 2 (16 december 2021)
 • Presentatie praktijkopdracht (13 januari 2022)
 • Diploma-uitreiking (27 januari 2022)

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen.  Wanneer de start in april je niet schikt, kun je tevens in november starten. 

De opleiding vindt plaats in Gouda (pal naast het NS-station).

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, financieel adviseurs en controllers bij gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, woningcorporaties, beleggers of adviesbureaus.

Leerdoelen

Je kunt:

 • ​een grondexploitatie maken;
 • risico’s inschatten;
 • investeringsanalyses maken;
 • de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie in analyses betrekken;
 • duurzaamheid toepassen in gebiedsontwikkeling.

Deelnemers die de casus en examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het Scobe-certificaat. 

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.950,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De BTW kan verhaald worden op het BCF.

Film

Waardering 
7,9
Startdatum 
donderdag 15 april 2021
dinsdag 2 november 2021
Aantal dagen 
12
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 4.950,- (excl. btw) voor 12 masterclasses. Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 8 april 2021
donderdag 15 april 2021
donderdag 8 april 2021
donderdag 15 april 2021
donderdag 29 april 2021
donderdag 30 september 2021
donderdag 4 november 2021
donderdag 17 december 2020
donderdag 11 november 2021