Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling: vanuit integraal perspectief

Inhoud

Duurzame gebiedsontwikkeling is niet meer weg te denken. De puzzel wordt alleen steeds lastiger; betaalbaarheid van woningen, stijgende energieprijzen, inflatie, klimaat- en stifstofvraagstukken, duurzaamheidsambities met minder budget. In deze vijfdaagse opleiding worden de thema's duurzame mobiliteit, circulaire gebiedsontwikkeling (en het realiseren daarvan), klimaatadaptatie en energietransitie behandeld. We gaan in op huidige ontwikkelingen, bespreken en behandelen businesscases en maken opdrachten. Je leert tevens (nog beter) samenwerken, een onderwerp dat bij duurzame gebiedsontwikkeling ontzettend belangrjk is. 

Download de brochure voor meer informatie.

Wil je een idee krijgen van wat je tijdens de cursus kunt verwachten? Onze docent Fanauw Hoppe (AT Osborne) geeft hieronder een korte preview over circulair aanbesteden.

Excursie: we nemen een kijkje in de spreekwoordelijke keuken van een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject (omgeving Gouda).

Scobe Academy in samenwerking met AT Osborne.

Programma

Volg de hele cursus of stel je eigen programma samen uit onderstaande masterclasses. 

 • Energietransitie: financiële en praktische toepassing
  De overgang van de bestaande voorraad naar duurzame energie vaak is opgenomen in beleidsstukken van gemeenten. Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers. Er moet worden gestuurd vanuit het klimaatakkoord. Momenteel is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten het meest urgent: Wat zijn technische instrumenten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak
   
 • Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen
  De urgentie hiervoor is groter dan ooit. Deze masterclass geeft duidelijk inzicht in welke maatregelen er zijn om gebieden te beschermen tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld als het gaat om hitte, droogte en wateroverlast. Je leert deze maatregelen in kaart te brengen en vervolgens de best passende strategie voor het gebied te kiezen. Dit geldt zowel op landelijk als stedelijk niveau. Naast het financiële plaatje leer je niet alleen hoe je de aanbesteding met externe partijen organiseert, maar ook hoe je dit vervolgens publiekrechtelijk regelt.
   
 • Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie
  In plaats van op de gangbare traditionele manier, leer je in deze masterclass op een circulaire wijze projecten aan te vliegen. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Hoe verwerk je circulariteit in de gebieds- en vastgoedexploitatie? Met welke partijen ga je de samenwerking aan? We bespreken het standaardiseren en inpassen van gestandaardiseerde coalitieafspraken over het 'Nieuwe Normaal' in contracten.  Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je weet hoe je deze inzichten kunt vertalen naar concrete doelstellingen.
   
 • Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling
  Hoe kan duurzame mobiliteit de waarde in een gebied verhogen? Het roet moet om! Dit en meer onderwerpen staan centraal in deze masterclass. Je leert met welke vormen je de mobiliteit in een gebied kan versterken. Je weet wat deelmobiliteit, lagere parkeernormen, mobility-hubs en last-mile concepten inhouden. Je ziet vervolgens per strategie kansen en bedreigingen. Op basis van technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden kan je onderbouwen welke strategie het best past in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met woningdichtheid, efficiënt ruimtegebruik, kosten en opbrengsten van de gebiedsexploitatie en kostenverhaal?
   
 • Realiseren duurzame gebiedsontwikkeling: wie heb je nodig?
  Een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject vereist een diversiteit in de manier van werken: integraal, participatief en toekomstbestendig. Na deze masterclass heb je je projectmanagement skills vergroot, weet je welke en hoe je stakeholders bij jouw project moet betrekken om de duurzame gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Verder krijg je inzicht in de juridische mogelijkheden om met deze partijen een samenwerking aan te gaan. Je leert meer over de verschillende belangen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe je draagvlak kan vergroten en hoe om te gaan met weerstand van ondernemers en burgers. Tenslotte wordt dieper ingegaan op inkadering publiek- en privaatrechtelijk en werken we aan een praktijkcasus. 

De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina.

 

Download de brochure voor meer informatie!

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Leerdoelen

Wat levert het op?

 • Je weet wat er speelt binnen duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen op beleidsniveau, maar ook bij bewoners en andere partijen;

 • Vanuit jouw praktijkachtergrond weet je welke duurzaamheidsmaatregelen voor jou van toepassing zijn;

 • Een helikopterview. Je weet wat er leeft bij betrokken partijen. Zo kun je kansen herkennen (en benutten!);

 • Je krijgt inzicht in de financiering en juridische borging. Hiermee weet je jouw effectiviteit te verhogen tijdens de realisatie van een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject;

 • Je leert integraal werken. Zo zie je de verbinding tussen klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit in het traditionele gebiedsontwikkelingsproces;

 • Je leert het projectmanagement van duurzame projecten organiseren;

 • Je ontwikkelt skills om draagvlak te vergroten en om te gaan met weerstand.

Download de brochure voor meer informatie!

Investering

De investering voor de vijfdaagse opleiding bedraagt € 3.245,- (excl BTW)*

Je kunt bijvoorbeeld een eigen opleidingsprofiel samenstellen door een selectie van masterclasses te maken:

 • 4 dagen €2.450,- 
 • 3 dagen €1.900,- 
 • 2 dagen €1.350,- 
 • 1 dag €695,-

Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je eigen organisatie.

Referenties

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Van aanbestedingen tot duurzaamheid verwerkt in grexen. De opleiding heeft me laten zien hoe verschillende manieren van duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling vorm krijgen. Hier kan ik concreet mee aan de slag!’ 

Beleidsmedewerker klimaatadaptatie: ‘Van beleidstaal naar tastbare mogelijkheden. Fijn om ook meer te weten over de andere onderwerpen binnen duurzame gebiedsontwikkeling.’  

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Nu ik uitgebreide kennis heb opgedaan over dit onderwerp weet ik waar ik het verschil kan maken. Van specifieke vormen van samenwerking tot de financieel juridische kant, echt alles kwam uitgebreid aan bod.’

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Eindelijk zie ik de praktische toepasbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling! Vele inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe we dingen aan kunnen pakken. Het kwartje is gevallen hoor.’

Programmamanager duurzaamheid: ‘Het brede pallet, de koppeling aan regelgeving, financiën en de praktische inslag. Nu is duurzame gebiedsontwikkeling voor mij ineens veel meer toepasbaar.’

Vastgoedeconoom: 'De gevolgen voor de grond- en vastgoedwaarde bij verduurzamen en het vernieuwen van de bestaande voorraad. Ik snap veel beter wat alles precies is. Nu kan ik duurzaamheidsmaatregelen op de juiste manier mee kan nemen in mijn financiële rekenmodellen.’

Planeconomisch adviseur: ‘Dat ik nu eindelijk circulariteit kan vertalen naar een rekenmodel, zo fijn!’

Gebiedseconoom: ’Ik zie nu hoe je duurzaamheidseisen en – ambities kan verwerken in beleidsstukken en hoe je hiermee omgaat in de gebieds- en vastgoedexploitatie. Ik zie hoe duurzaamheidseisen en – ambities verankert kunnen worden in het publiekrechtelijk en private spoor.’

Programmamanager duurzaamheid: ‘Ik heb verdieping gekregen in de transformatie van gebieden. En dan met name gebieden waar beperkte sturing door de gemeente mogelijk is.’

Waardering 
8,3
Startdatum 
woensdag 7 september 2022
Aantal dagen 
5
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 3245,- (excl. btw).
dinsdag 4 oktober 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 12 oktober 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling