Basiscursus Planeconomie & Vastgoedrecht 2018/2019

Inhoud
Deze cursus richt zich op de financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Na de startdag waarin we het speelveld, de spelers en hun drijfveren schetsen, gaan  we door naar de werking en duiding van de grondexploitatie. Je zet zelf vanuit een leeg spread-sheet een Grex op en leert de posten daarvan te duiden. Daarna verbreden we naar de opstal en beheerexploitaties. Daarmee samenhangend volgt de collegedag 'Grondexploitatie in de nieuwe tijd'. Verder zoomen we in op de rol van de accountant en het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Vanuit juridisch perspectief is de Wro en straks de Omgevingswet agendastellend op dag 7 en 8. Tweede juridische thema is de Grondexploitatiewet en de financiële kaders voor het kostenverhaal. Aan het einde van de leergang wordt een examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe Academy-diploma. 

Het programma

De basiscursus Planeconomie en Vastgoedrecht bestaat uit 9 masterclasses van één dag en een bonuscollege. De doorlooptijd is circa 3 maanden. De optimale voorbereidingstijd per masterclass is tussen de 1 à 2 dagdelen. De voorbereiding tot het examen zal uiteraard meer tijd vergen.

  1. Gebiedsontwikkeling: de spelers, hun drijfveren en rollen
  2. Basis Planeconomie: het maken van een Grondexploitatie
  3. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte
  4. Grondexploitatie en actuele ontwikkelingen
  5. Administratie, BBV en rol van de accountant 
  6. Vastgoed rekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie
  7. Publiek recht
  8. Omgevingswet
  9. Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk

Bonuscollege: Beheersing van het projectontwikkelingsproces (25 april 2019)

Doelgroep
Deelnemers aan het programma hebben een hbo- of academisch niveau. Zij zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en krijgen daarvoor de ruimte van hun werkgever. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en met elkaar. Scobisten bouwen op deze manier een nuttig netwerk op waar zij ook na hun opleiding profijt van hebben.  

Investering
De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.650,- exclusief btw. De btw kan worden verhaald op het Btw-compensatiefonds (BCF).

Startdatum 
dinsdag 6 november 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 3.650,- excl. btw. (Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag