Basiscursus Grondexploitatie 2018/2019 (4 dagen)

Inhoud en programma

Deze vierdaagse basiscursus Grondexploitatie legt de financiële basis voor de planeconoom en gebiedsontwikkelaar.

  1. Basis Planeconomie: het maken van een Grondexploitatie (13 november 2018)
  2. Verwerving, Grondproductie en Gronduitgifte (20 november 2018)
  3. Grondexploitatie in de nieuwe tijd (27 november 2018)
  4. Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk (8 januari 2019)

Dag 1: Het maken van een Grex

In deze workshop bouw je zelf een grondexploitatie op. De dag begint met een blanco Excel sheet en stap voor stap komen de basisbegrippen uit de grondexploitatie naar voren en worden deze door de cursisten in hun exploitatie verwerkt. Je leert tijdens deze workshop:

  • De structuur van een grondexploitatie te doorgronden;
  • De basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen;
  • Hoe deze begrippen worden toegepast in de eigen omgeving. 

Dag 2. Integraal rekenen

In deze masterclass wordt het hele proces van aankoop tot verkoop van grond behandeld. Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop van gronden en panden en onteigening? Ook wordt dit vanuit het private perspectief bekeken: hoe worden nabetalingsafspraken gemaakt? Daarnaast leert u de belangrijkste technische aspecten in verband met slopen, het ontwikkelen, beheren, plankosten en overige kosten, zodat u beter zicht hebt op deze kosten. Uiteindelijk zal er worden ingegaan op het verkoopproces en de prijsvorming van gronden en panden door publieke en private partijen eventueel in erfpacht. De masterclass verdiept de kennis over de verschillende kostenposten van de grondexploitatie.

Dag 3: Grex in de de nieuwe tijd

Het ochtenddeel behandelt de basisprincipes van een grondexploitatie in de nieuwe tijd. Om moderne ontwikkelingen te kunnen plaatsen is het allereerst zaak om de huidige aanpak van de grondexploitatie te kennen. De leergang begint hiermee omdat kennis van de basis noodzakelijk is om trends te kunnen plaatsen. Toch is er na de crisis het nodige aan het veranderen, er is een veel bredere kijk en inzicht nodig. In deze masterclass wordt een overzicht gegeven van de trends. 

’s Middags gaan we aan de slag met de begrippen rente, index en fasering. In deze onzekere tijden is het van belang om goede onderbouwingen te hebben als het gaat om rente, indexen en fasering. Met name in de huidige tijd zijn de genoemde parameters niet voor ieder jaar gelijk. We zullen ingaan op verschillende bronnen die je voldoende fundament geven om goede inschattingen te maken. Daarbij wetende dat er in de eerste jaren meer zekerheid is dan in de daar opvolgende jaren. Maar hoe werkt deze “Calculated Risk” door in onze rekenmodellen? 

Dag 4: Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst

Deze masterclass bestaat uit twee delen. In het ochtenddeel wordt ingegaan op de Grex-wet. We gaan in op de basisprincipes van de Grex-wet als het gaat over privaat- en publiekrecht en het daarbij behorende exploitatieplan en kostenverhaal. Daarbij komt ook de meest actuele stand van de jurisprudentie voorbij in boeiende casuïstiek. Tijdens het middagdeel worden kostenverhaal en de financiële gevolgen van een exploitatieplan behandeld. Er wordt verteld hoe dan echt in de praktijk de geldstromen lopen versus een anterieure overeenkomst. Ander punt is hoe je in een anterieure overeenkomst elementen van een exploitatieplan kunt gebruiken. Verder gaan we dieper in op het kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (aankomend) planeconomen, beleidsmedewerkers en projectleiders bij overheden en marktpartijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van locaties en daarvan de grondexploitaties in de vingers willen krijgen, deze willen kunnen duiden en een goede financiele sparringspartner zijn in het ontwikkelingsproces.

Docenten

De docenten in het vakgebied zijn doorgewinterde financieel specialisten uit de praktijk. 

Voor meer informatie per college, klik op de betreffende colleges hieronder. De masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. 

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag