Basiscursus Duurzaamheid

Inhoud

De energietransitie en gebiedsontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het Kabinet ziet een stevige positie voor gemeenten in energietransitie. Hoe maak je de stap van beleid naar uitvoering? In de 3-daagse basiscursus Duurzaamheid krijg je een actueel overzicht en veel praktische voorbeelden mee van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarnaast wordt er door middel van praktijkopdrachten de vertaalslag gemaakt van beleid naar jouw dagelijkse werkzaamheden. 

Opgaven als circulariteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit zijn onderwerpen die zich veelal niet beperken tot de grenzen van een ruimtelijk project. Dit vraagt om een brede aanpak waarbij gebiedsontwikkelaars vanuit verschillende disciplines moeten samenwerken. In deze cursus leer je op met een financiële, juridische en ruimtelijke blik over de grenzen van je eigen project kijken.

Zo leer je onder andere:

 • Hoe je een Regionale Energiestrategieën (RES) formuleert;
 • Waar en hoe in de omgeving de opwek van duurzame energie wordt ingepast;
 • Welke manieren er zijn om woningen energieneutraal te krijgen;
 • De invloed van duurzame mobiliteit en klimaatadaptie op de openbare ruimte;
 • Hoe circulariteit in de Grex wordt verwerkt;

Programma

De basiscursus Duurzaamheid bestaat uit een reeks van 3 masterclasses. De masterclasses zijn ook apart te boeken. De cursus vindt plaats in het nieuwe duurzame Rabobank-gebouw naast station Gouda. Er zijn slechts 15 plekken beschikbaar, dus reserveer snel jouw plek. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden op onderstaande links.

1. Energietransitie: financiële en praktische mogelijkheden (donderdag 26 september)

2. Klimaatadaptie en duurzame mobiliteit (dinsdag 8 oktober)

3. Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie (donderdag 31 oktober)

Sprekers

Masterclass 1. De energietransitie: financiële en praktische invulling

Ochtend: Fakton

Middag: BAM Energy Systems

Masterclass 2. Klimaatadaptieve gebieden

Ochtend: Arcadis

Middag: EVConsult

Masterclass 3. Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties voor de grond- en opstalexploitatie

Ochtend: Antea Group

Middag: Alba Concepts

Deelnemers

Aan deze opleiding kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Deelnemers zijn met name actief bij decentrale overheden (gemeenten en provincies) binnen gebiedsontwikkeling en de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan projectleiders, omgevingsmanagers, programmaregisseurs, managers duurzaamheid, adviseurs, planologen, beleidsmedewerkers, planeconomen en vastgoedjuristen.

Investering

De investering voor de 3-daagse cursus bedraagt € 1.500,-. Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Waarom deelnemen?

 • In drie dagen een overzicht van de actualiteit in duurzame gebiedsontwikkeling;
 • Praktijkgerichte cursus met duidelijke voorbeelden;
 • Kleine groepen, interactief programma en persoonlijke aandacht;
 • Praktijkopdrachten: vertaalslag van beleid naar jouw dagelijkse praktijk;
 • Netwerken en kennisdelen met andere professionals
 • Interdisciplinariteit: verruim je financiële, juridische en ruimtelijke blik

Zie onderstaande blokken met meer informatie per masterclass en de bijbehorende leerdoelen per dag.