Bodem

RUD Utrecht

RUD Utrecht was voornamelijk op zoek naar antwoord op bodemvraagstukken zoals bij energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de training is gekozen voor ontdekkend leren. Dat houdt in dat de medewerkers eerst een korte introductie kregen en daarna met casuïstiek aan de slag gingen om zelf te ervaren, door te leren en te komen tot advies.