Duurzame gebiedsontwikkeling

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn en maakt daarmee een grote slag om een duurzame, groene en leefbare stad te zijn. Het doel van de training was om hier een bijdrage aan te leveren om de bovengenoemde ambitie verder te verankeren in het uitvoeringbeleid, projecten en maatregelen. De training sloeg aan bij de beleidskeuzes die Groningen heeft gemaakt.