Bodem

DCMR

Voor DCMR ontwikkelden we een vijfdaagse training die zich vooral richtte op het expertise-spoor. Het ging in deze training om verrijking van bestaande kennis en deze te actualiseren onder de nieuwe Omgevingswet. Gekeken werd naar de bestaande kennis en veranderingen onder de Omgevingswet en nieuwe toepassingen bij maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Daarnaast werd een casus ontwikkeld die als rode draad door de vijf trainingsdagen liep.